صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر محمد صيادنصيري 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
دكتر محمد صيادنصيري
 

 

 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

نام و نام خانوادگی: محمد صیاد نصیری

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب- فلوشیپ صرع

گروه آموزشی: روانپزشکی  

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تلفن محل کار: 33401604-021

پست الکترونیک : mo.sayadnasiri@uswr.ac.ir

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

           

سوابق تحصیلی دانشگاهی

دوره پزشکی عمومی: دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی  شيراز (82-1375)

دوره تخصص بیماری های مغز و اعصاب: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (89-1385)

دوره فلوشیپ صرع: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (97-1396)

 

سوابق آموزشی

عضو هيأت علمی تمام وقت جغرافيايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين از مهر ماه 1391 لغایت اردیبهشت 1393

عضو هيأت علمی تمام وقت جغرافيايی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی از خرداد 1393 تاکنون

عضو هيأت علمی (ماموریت آموزشی) گروه نورولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398

تدریس پاتوفیزیولوژی بیماری های مغز و اعصاب- دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوين 93-1389

تدریس واحد زبان تخصصی- دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوين 93-1392

آموزش بالینی کارآموزی و کارورزی بیماری های مغز و اعصاب- دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوين 93-1389

تدریس بیماری های مغز و اعصاب و آموزش بالینی- دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی از سال 1393

آموزش بالینی دوره فلوشیپ فوق تخصصی صرع- بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398

 

فعالیتهای پژوهشی

عضو شورای پژوهش مرکز تحقیقات سایکوز- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی از سال 1395

عضویت در شورای پژوهشی بیمارستان رفیده از سال 1398

طرح های پژوهشی:

بررسی اثر بخشی ویتامین ب12 بر پیشگیری از سقوط در افراد مبتلا به بیماریهای روانپزشکی مزمن در بخش های پردیس بیمارستان رازی (گروه آموزشي روانپزشکي- مجری-پایان یافته)

بررسی تاثیر زولپیدم در بهبود عملکرد زبانی بیماران مبتلا به نوع غیر روان دمانس فرونتوتمپورال (مرکز تحقیقات سایکوز-مجری-در دست اجرا)

تعیین کننده ها سطح فردی و استانی مؤثر براچ آی وی و رفتارهای تزریقی و جنسی مرتبط با آن: آنالیز چند سطحی در سه استان ایران (مرکز تحقیقات سایکوز-همکار طرح- پایان یافته)

بررسی مقایسه ای دو روش ارائه خدمات توانبخشی در بیمارستان و مراقبت در منزل بر رضایتمندی و هزینه اثر بخشی در بیماران مبتلا به سکته مغزی در سال 98 در شهر تهران (بیمارستان رفیده-همکار طرح-در دست اجرا)

طراحی ، راه اندازی و اجرای پایلوت سامانه ثبت اطلاعات بیماران با اختلات روانی در بیمارستان روانپزشکی رازی (مرکز تحقیقات سایکوز-همکار طرح-پایان یافته)

بررسی تغییرات پتانسیل برانگیخته شنوایی ساقه مغز در بیماران اسکیزوفرنی مبتلا به توهمات شنوایی: یک مطالعه مورد مشاهدی (مرکز تحقیقات سایکوز-همکار طرح- پایان یافته)

ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان مرکز روان پزشکی رازی بر اساس مدل پاتریک: مطالعه موردی (گروه روانپزشکی-مجری-در دست اجرا)

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

مسوول آموزش دانشجویان پزشکی- بخش مغز واعصاب- مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا- قزوین 93-1391

عضويت در کميته پيوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قزوين 93-1390

عضويت در کميته بررسی فلج شل حاد دانشگاه علوم پزشکی قزوين 93-1391

عضويت در کميته ام اس دانشگاه علوم پزشکی قزوين 93-1390

معاون آموزشی مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی-  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 96-1394

ریاست بخش نورولوژی بیمارستان رفیده- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 96-1395

ریاست بخش توان بخشی سکته مغزی بیمارستان رفیده- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی از سال 1398

انتشارات

مقالات چاپ شده (انگلیسی)

M Talebi, M Sayadnasiri, SA Azar. Effect of renal transplantation on visual evoked potential abnormalities of chronic renal failure. Transplantation proceedings, 2010

M Sayadnasiri, AA Taheraghdam, M Talebi. Cerebral venous thrombosis presenting as subarachnoid hemorrhage: Report of two cases. Clinical neurology and neurosurgery, 2012

M Barzegar, M Sayadnasiri, A Tabrizi. Epilepsy as a rare neurologic manifestation of oculodentodigitalis dysplasia. Iranian journal of child neurology, 2012

H Mozhdehipanah, F Samiei, M Sayadnasiri*. Massons hemangioma: A very rare cause of spinal cord compression. Neurology India, 2013

M Sayadnasiri. A case of paroxysmal nocturnal dystonia responsive to cyproheptadine: Is it almost always epileptic? International Journal of Epilepsy, 2015

 M Sayadnasiri, F Fadai. Multiple Cavernous Angiomas Associated With Psychotic Symptoms: A Case Report. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 2016

M Sayadnasiri. Vein of Galen malformation, a rare cause of epilepsy. International Journal of Epilepsy, 2016

M Sayadnasiri, D Altafi. Asterixis as a Focal Neurologic sign: Report of Three Cases and Literature Review. Caspian J Neurol Sci 2016

O Rezaei, Y Mokhayeri, J Haroni, MJ Rastani, M Sayadnasiri, H Ghisvand, M Noroozi, B Armoon. Association between sleep quality and quality of life among students: a cross sectional study. International journal of adolescent medicine and health, 2017

Z Charmchi, M Sayadnasiri*. Cognitive deficits in the first 24 hours after the onset of first unprovoked generalized Tonic and clonic seizure. International Journal of Epilepsy, 2017

F Rezvani, M Sayadnasiri, O Rezaei. The study of memory and executive dysfunction in patients infected with Helicobacter pylori. Neurological research, 2017

A Ghasemi, O Rezaee, M Sayadnasiri*. Relation of Verbal Memory Dysfunction with Type and Severity of Psychiatric Symptoms in Schizophrenic Patients.  Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 2018

M Noroozi, BDL Marshall, A Noroozi, B Armoon, O Rezaei, M Sayadnasiri, RH Pouya. Do needle and syringe programs reduce risky behaviours among people who inject drugs in Kermanshah City, Iran? A coarsened exact matching approach. Drug and alcohol review, 2018

F Rezvani, M Sayadnasiri*, O Rezaei. Restless legs syndrome in patients infected with Helicobacter pylori. Neurological research, 2018

M Noroozi, MH Farhadi, B Armoon, A Farhoudian, SE Karimi, M Sayadnasiri, O Rezaei, H Ghiasvand. Factors associated with time between using a drug and injection initiation among people who inject drugs in Kermanshah, Iran. International journal of adolescent medicine and health, 2018

O Rezaei, K Habibi, DA Ghahestany, M Sayadnasiri, B Armoon. Factors related to job burnout among nurses in the Razi Psychiatric Hospital, Iran. International journal of adolescent medicine and health, 2018

O Rezaei, F Fadai, M Sayadnasiri, MA Palizvan. The effect of bupropion on sexual function in patients with Schizophrenia: A randomized clinical trial. The European Journal of Psychiatry, 2018

 O Rezaei, A Bayani, Y Mokhayeri, K Waye, Y Sadat, J Haroni, M Latifi, R Mohammadi, M Ghaffari, M Noroozi, N Alibeigi, M Sayadnasiri, F Fadai, DA Ghahestany, B Dieji, E Ahounbar, M Etivand, B Armoon. Applying psychoeducational program on general health and communication skills in caregivers of patients with schizophrenia: A randomized controlled trial. The European Journal of Psychiatry, 2018

M Noroozi, N Alibeigi, B Armoon, O Rezaei, M Sayadnasiri, S Nejati, F Fadaei, D Arab, B Dieji, E Ahounbar. Patterns of Relapse Risks and Related Factors among Patients with Schizophrenia in Razi Hospital, Iran: A Latent Class Analysis. Polish Psychological Bulletin. 2018

M Sayadnasiri, F Rezvani. Treatment of Catatonia in Frontotemporal Dementia: A Lesson From Zolpidem Test. Clinical Neuropharmacology. 2019

M Sayadnasiri, O Rezaei, R Komar. Auditory Brainstem Response Abnormalities in Schizophrenic Patients with Auditory Hallucinations. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2019

 

 

مقالات فارسی

حسین مژدهی پناه، محمد صیاد نصیری. کاهش شنوایی حاد: اولین علامت بیماری مولتیپل اسکلروز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال شانزدهم، شماره 4، پي در پي 65 ، زمستان 1391

حسین مژدهی پناه، زهره یزدی، محمد صیاد نصیری، زهرا عزیزلو. موانع دریافت فعال کننده پلاسمینوژن بافتی در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي کاشان (فيض)، خرداد و تير 1394 دوره 19 شماره2

محمد صیاد نصیری، حسین مژدهی پناه. گزارش یک مورد ناهنجاری عروق مغزی با تظاهر وزوزگوش ضربان دار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال نوزدهم، شماره 5- آذر و دی 94

حمید رضا زارع پور، حسین مژدهی پناه، رضا جهانبخش، محمد صیاد نصیری. ارتباط کلسیفیکاسیون دریچه آیورت و خطر بروز سکته ایسکمیک مغزی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال بیستم، شماره 6، پي در پي 89 ، بهمن و اسفند 1395

حسین مژدهی پناه، محمد صیاد نصیری. خونریزی زیر سخت شامه ای مزمن در زمینه کیست آراکنویید مغزی: گزارش یک بیمار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دوره 22، شماره 4، پي در پي 89 ، مهر و آبان 1397

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

بررسی شيوع اختلالات حافظه به دنبال اولين حمله تشنج ژنراليزه تونيک و کلونيک- راهنمایی پایان نامه پزشکی عمومی 1392

بررسی اثرات پیشگویی کننده الکتروانسفالوگرافی کمی در پاسخ به درمان بیماران اختلال وسواسی جبری دریافت کننده فلووکسامین- راهنمایی پایان نامه دستیاری رشته روان پزشکی 1396  

بررسی اثربخشی ویتامین ب 12 بر پیشگیری از سقوط افراد مبتلا به بیماری های روانپزشکی مزمن در بخش های پردیس بیمارستان رازی- راهنمایی پایان نامه دستیاری رشته روان پزشکی 1397

تعيين درصد بيماران مبتلا به سکته مغزی حاد مناسب برای دريافت فعال کننده پلاسمینوژن بافتی وريدی در اورژانس بيمارستان بوعلی قزوين و بررسی عوامل دخيل در آن-  مشاوره پایان نامه پزشکی عمومی 1393

بررسی تاثیر داروی آمانتادین بر بهبود راه رفتن بیماران اسکیزوفرنی دچار اختلال راه رفتن- مشاوره پایان نامه دستیاری رشته روان پزشکی 1396

بررسی تاثیر تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال بر عملکردهای شناختی بیماران اسکیزوفرنی- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کاردرمانی 1397

بررسي تاثير تمرينات تکليفي دوگانه بر تعادل، افتادن و فعاليتهاي کارکردي روزمره در افراد با سکته مغزي-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کاردرمانی 1397

مقايسه تاثير آينه درماني و محدوديت درماني تعديل يافته بر عملكرد حركتي اندام فوقاني بيماران سكته مغزي-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کاردرمانی 1398

 

همکاری با مجلات علمی

داوری بیش از 50 مقاله در فصل نامه مدیریت ارتقای سلامت و مجله علمی دانشگاه های علوم پزشکی قزوین و بابل

 

ارائه سخنرانی در کنفرانس/همایش

بیماریهای نورولوژی در حاملگی- کنفرانس علمی یک روزه- دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392

تازه های تشخیصی در دمانس- کنفرانس علمی یک روزه- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1393

اختلالات حرکتی روانزاد- کنفرانس علمی یک روزه- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1394

نقش فیزیوتراپی در درمان تنگی کانال لومبر- هفدمین سمینار فیزیوتراپی ستون فقرات 1395

تشنج های روانزاد-  کنفرانس علمی یک روزه- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1395

مدیریت جنبه‌های روانپزشکی بیماری پارکینسون-  کنفرانس علمی یک روزه- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1398

کاتاتونیا، نگاهی به روش‌های تشخیصی و درمانی جدید-  کنفرانس علمی یک روزه- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1398

کاربردهای نوار مغزی در دمانس- کنگره نورولوژی شناخت، رفتارو دمانس 1398

آشنایی با کاربرد یافته های سی تی اسکن در توانبخشی سکته مغزی-کارگاه یک روزه- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1398

توان بخشی در سکته های مغزی- کنفرانس علمی یک روزه- دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1398

دوره های آموزشی تکمیلی

دوره آموزشی ارزیابی، تشخیص و رویکردهای درمانی در بیماران مبتلا به اختلالات حافظه و دمانس (پروژه کلینیک های حافظه در ایران یا ام سی آی)- زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران 97-1396

دوره سه روزه نقشه برداری و الکتروانسفالوگرافی کمی مغزی- مرکز پارند 1393

دوره دو روزه تحریک ترانس کرانیال با جریان مستقیم و کاربردهای بالینی آن- مرکز پارند 1394

 

جوایز و تشویق ها

تقدیر شده به عنوان پزشک نمونه سال 1390 توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوين

تقدیر شده به دلیل تلاش جهت ارتقای امر آموزش در دانشکده پزشکی شهيد بابايی قزوين در سال 1391

تقدیر شده به دلیل تلاش در جهت پیشبرد اهداف متعالی دانشگاه ار سوی هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1395

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی