صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر محمد صيادنصيري 
يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠
دكتر محمد صيادنصيري
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی: محمد صیاد نصیری

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: متخصص بیماری های مغز و اعصاب

گروه آموزشی: علوم بالینی   

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار: 33401604-021

پست الکترونیک : mo.sayadnasiri@uswr.ac.ir

سایت اختصاصی:

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

عکس

پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=vkvAEyMAAAAJ&hl=en&oi=ao

پروفایل در  Scopus

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36844680600

 

تاریخ بروزرسانی:

01/12/2015

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1382

دکترای حرفه ای

دانشكده پزشكي دانشگاه  شيراز

    شیراز

   پزشكي عمومي

1389

دانشنامه تخصصي

دانشكده پزشكي دانشگاه تبريز

     تبریز

   نورولوژی

زمینه های تخصصی

بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات

ابزارهای تشخیصی بیماری های مغزی-عصبی: الکتروانسفالوگرافی- الکترومیوگرافی- داپلر عروق مغزی

سوابق آموزشی

عضو هيأت علمی تمام وقت جغرافيايی دانشگاه علوم پزشکی قزوين از سال 1391 تا 1393

عضو هيأت علمی تمام وقت جغرافيايی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی از سال 1393

فعالیتهای پژوهشی

بررسي ميزان حساسيت و اختصاصيت آنزيم هاي قلبي در بيماران مبتلا به سكته حاد قلبي- پایان نامه دوره عمومی (1382)

بررسي تغييرات پتانسيل هاي برانگيخته بينايي و شنوايي بعد از پيوند كليه-  پایان نامه دوره تخصصی (1389)

بررسی شيوع اختلالات حافظه به دنبال اولين حمله تشنج ژنراليزه تونيک و کلونيک- راهنمایی پایان نامه پزشکی عمومی (1392)

تعيين درصد بيماران مناسب برای دريافت tPA وريدی در اورژانس بيمارستان بوعلی قزوين و بررسی عوامل دخيل در آن-  راهنمایی پایان نامه پزشکی عمومی (1393)

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

93-1391- مسوول آموزش دانشجویان پزشکی- بخش مغز واعصاب- مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا- قزوین

از 1394-  معاون آموزشی مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی-  دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

از سال 1390 تا 1393- عضويت در کميته پيوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قزوين

از سال 1391 تا 1393 - عضويت در کميته بررسی فلج شل حاد دانشگاه علوم پزشکی قزوين 

از سال 1389 تا 1392 - عضويت در کميته MS  دانشگاه علوم پزشکی قزوين

از سال 1393-  عضويت در انجمن آلزايمر ايران

از سال 1393-  عضويت در انجمن نورولوژی ايران

انتشارات

1-  انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

Effect of renal transplantation on visual evoked potential abnormalities of chronic renal failure- published in “Transplantation Proceeding” journal- vol 42; 3994-3997 (2010).

Cerebral venous thrombosis presenting as subarachnoid hemorrhage: report of two cases"- published in: Clinical Neurology and Neurosurgery 114 (2012) 1099– 110.

Masson’s hemangioma:  a very rare cause of spinal cord  compression"- published in: Neurology India | Jan-Feb 2013 | Vol 61 | Issue 1

Epilepsy as a rare neurologic manifestation of oculodentodigitalis syndrome"- published in: Iran J Child Neurol 2012; 6(3): 39-43.

A case of paroxysmal nocturnal dystonia responsive to cyproheptadine: is it almost always epileptic? - published in: International journal of epilepsy 2015; 2: 49-50.

"كاهش شنوايي حاد: اولين علامت بيماري مولتيپل اسكلروزيس"- چاپ شده در: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، سال شانزدهم، شماره 4، پي در پي 65 ، زمستان 1391

"موانع دريافت فعال كننده پلاسمينوژن بافتي در بيماران مبتلا به سكته مغزي ايسكميك"- چاپ شده در: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي کاشان (فيض) | خرداد و تير 1394 دوره 19 شماره2

گزارش یک مورد ناهنجاری عروق مغزی با تظاهر وزوزگوش ضربان دار- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال نوزدهم، شماره 5- آذر و دی 94

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

1387

شانزدهمین کنگره نورولوژی ایران

Indications of anticoagulation therapy in acute stroke patients

 

1390

چهارمین کنگره سکته مغزی ایران

Post-traumatic CVT, report of two cases and literature review

 

1393

هفتمین کنگره سکته مغزی ایران

Transient asterixis: a manifestation of transient ischemic attack

 

جوایز و تشویق ها

تفدیر شده به عنوان پزشک نمونه سال 1390 توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوين

تفدیر شده به دلیل تلاش جهت ارتقای امر آموزش در دانشکده پزشکی شهيد بابايی قزوين در سال 1391

                       

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی