صفحه اصلي > برنامه هاي استراتژيك گروه > جمع بندي اهداف استراتژيك رشته روانپزشكي  
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
جمع بندي اهداف استراتژيك رشته روانپزشكي
 

جمع بندي اهداف استراتژيك رشته روانپزشكي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی

(مصوب جلسه مورخ 20/11/92)

 

1)       ارتقاء آموزش روانپزشكي مبتني بر برنامه مدون (كوريكولوم چهارساله) با تأكيد بر توانبخشي رواني.

2)       مشاركت در تأمين نيروي انساني رشته تخصصي روانپزشكي متناسب با نيازهاي كشور (هيأت علمي، دستيار و ديگر اعضاي تيم درمان روانپزشكي).

3)       هدايت پژوهش‌هاي پايه اي و كاربردي روانپزشكي در جهت نيازهاي بهداشت رواني كشور با تأكيد بر توانبخشي رواني.

4)       ارتقاء سلامت روان در جامعه.

5)       بهبود نگرش جامعه به بيماريهاي رواني.

6)       مشاركت در ارتقاء ساختار آموزشي- درماني- پژوهشي روانپزشكي با رويكرد مبتني بر توانبخشي.

7)       ايجاد دوره‌هاي تكميلي روانپزشكي (اعتياد- روانپزشكي قانوني)

8)       ارتقاء جايگاه تخصصي روانپزشكي توانبخشي – محور در نظام سلامت كشور.

 

 

 

 

 

برنامه اجرايي سه ساله گروه آموزش روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

(مصوب جلسه مورخ 20/11/92 گروه)

 

 

93         94      95

1. تشكيل كميته تدوين گنجاندن توانبخشي رواني تأكيد بر روانپزشكي جامعه‌نگر در برنامه دستياري

    اجراء

2. ايجاد بخش آموزشي- پژوهشي درماني سالمندان جهت دستياران روانپزشكي

   بررسي     اقدام     اجراء

3. تكميل بخش و درمانگاه اورژانس روانپزشكي جهت مشمول بر زنان بيمار و بيماران نوبت دوم به بعد

    اقدام       اجراء

4. تكميل كادر آموزشي- پژوهشي (نورولوژيست- دكتراي روانشناسي باليني- تخصص آمار حياتي- تخصص داروشناسي رواني)

  درخواست   اقدام     اجراء

5. افزايش تعداد پذيرش دستيار از 6نفر به 8نفر در سال

  درخواست   اجراء

6. برگزاري كارگاه هاي آموزشي- پژوهشي جهت ارتقاء وضعيت علمي اعضاي هيأت علمي

  اجراء         اجراء    اجراء

7. توجه كامل به جنبه هاي توانبخشي بيماران رواني از بدو ورود

  اجراء         اجراء      اجراء

8. افزايش تعداد تخت‌هاي آموزشي (با در نظر گرفتن نيروي انساني لازم)

  درخواست   اقدام     اجراء

9. تعيين فرصت مطالعاتي براي اعضاي گروه

  درخواست   اقدام     اجراء

 

توضيح آنكه بسياري از برنامه‌هاي اجرايي گذشته گروه آموزشي روانپزشكي بر حسب برنامه زمان‌بندي انجام شده است، از جمله؛

1-       تدوين برنامه آموزشي دستياري چهارساله گروه در انطباق با برنامه راهنماي وزارت بهداشت.

2-       ايجاد درمانگاه روانپزشكي سالمندان در مركز جامع درماني اخوان.

3-       ايجاد درمانگاه ترك اعتياد در درمانگاه تيردوقلو (كامراني).

4-       ايجاد دوره هاي رواندرماني (شناختي – تحليلي).

5-       استقرار درمانگاه اورژانس در بيمارستان.

6-       اضافه شدن روانپزشك عمومي و دكتراي روانشناسي باليني به اعضاي گروه.

7-       برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي جهت ارتقاء وضعيت علمي اعضاي گروه.

8-       تفاهم‌نامه براي دورة چرخشي روانپزشكي رابط با مركز پزشكي امام خميني، بخش روان- تني.

9-       تفاهم‌نامه براي دوره چرخشي پزشكي قانوني با سازمان پزشكي قانوني.

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی