صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دکتر مروارید احدی 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
دکتر مروارید احدی
 


دانشگاه علوم توانبخشی
و سلامت اجتماعی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: مروارید احدی

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی- روان پزشکی

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي: mo.ahadi@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي:m_ahadi@razi.tums.ac.ir

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه:

سایت اختصاصی:

عکس 

پروفایل در Google Scholar:

پروفایل در  Scopus:

تاریخ بروزرسانی:

1400/03/01

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1378

پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایران-تهران

پزشکی عمومی

1390

تخصص بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایران-تهران

روان پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمینه های تخصصی

روان پزشکی

 

 

سوابق آموزشی

تدریس دروس ذیل در دانشگاه علامه طباطبایی، الزهرا(س)، ازاد اسلامی

جعیت و نتظیم خانواده(دانش خانواده)

آسیب شناسی کودک و نوجوان

آسیب شناسی روانی 1

آسیب شناسی روانی 2

احساس و ادراک

روان شناسی فیزیولوژیک

فیزیولوژی اعصاب و غدد

روان شناسی کودکان با نیازهای خاص 1

روان شناسی کودکان با نیازهای خاص 2

متون روانشناسی به انگلیسی1

متون روانشناسی به انگلیسی2

پژوهش های انفرادی و گروهی در روان شناسی

انگیزش و هیجان

 

فعالیتهای پژوهشی

بررسی میزان ابتلا به دیابت پس از پیوند در دریافت کنندگان پیوند کلیه-1382-مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و زیر نظرمرکز پژوهشهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران-همکار

 

بررسی عوامل جنینی ، شیرخوارگی و کودکی در ابتلای کودکان 14-2 ساله تهرانی به دیابت تیپ  1- 1384-مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و زیر نظرمرکز پژوهشهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران-مجری

 

بررسی میزان سخت رویی و پیامدهای آن در دستیاران سال دوم دانشگاه علوم پزشکی تهران-1384- مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و زیر نظرمرکز پژوهشهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران-مجری

 

هنجاریابی آزمون خصوصیات جسمی، خلقی و عاطفی-1382-طرح ملی-همکار

 

تعیین هنجارهای فیزیکی و روان شناختی کودکان ایرانی از بدو تولد تا3 سالگی-1382-طرح ملی-همکار

 

تعیین هنجارهای فیزیکی و روان شناختی کودکان ایرانی از 3 تا 7 سالگی-طرح ملی 1382-همکار

 

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان در جامعه ایرانی-1392-مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)-همکار

 

مقایسه اثر بخشی درمان فراشناخت با درمان مثبت گرا بر علایم افسردگی، بهزیستی روان شناختی وهدف در زندگی  زنان میتلا به بیماری عروق کرونری-1394-مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی-همکار

 

نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط بین استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی با خود مراقبتی در بیماران مبتلا به آسم-1394-مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی-همکار

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

برگزاری کارگاه آموزشی" درمان های دارویی در وابستگی به مواد مخدر "-1399-دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

برگزاری کارگاه آموزشی" آسیب به خود و راهکارهای مدیریت آن"-1396-دانشگاه ازاد اسلامی

 

برگزاری کارگاه آموزشی "پیشگیری از خودکشی"-1395-شبکه بهداشت و درمان گرمسار

 

برگزاری کارگاه آموزشی" اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان"-1395-اداره بهزیستی استان سمنان شهر گرمسار

 

برگزاری کارگاه آموزشی" تغییرات  DSM5 در حوزه اختلالات کودک و نوجوان"-1395-اداره بهزیستی استان سمنان-شهر کرمسار

 

برگزاری کارگاه آموزشی"روانشناسی جامع نگر و سبک زندگی" -1394-دانشگاه ازاد اسلامی

 

برگزاری کارگاه آموزشی" نو رو فیزیولوژی  اعتیاد "-1394-دانشگاه ازاد اسلامی

 

برگزاری کارگاه آموزشی" سلامت روان در بلایا و حوادث غیر مترقبه"-1394-اورژانس 115 شهر گرمسار

 

دبیر کمیته سلامت روان شهری -انجمن علمی روان پزشکان ایران1396 - 1398

مدیر گروه  دانشجویی-پژوهشی دیابت مرکز پژوهشهای علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران1381-1385

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384-1385

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

انجمن علمی روان پزشکان ایران 1394-ادامه دارد

انجمن علمی روان درمانی 1398-ادامه دارد

 

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1.         Saeidian A, Ahadi M, Malihi S, Sarami G, Sirafi M. The mediating role of resiliency in the relationship between dimensions of social support and self-care in patients with asthma. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2021;25(1):784-90.

2.         Gueserse M, zali A, Hassanzade S, Ahadi M. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Anxiety, Depression, and Physical Symptoms among Patients with Chronic Pain. Community Health Journal. 2021;8(1):78-89.

3.         Moraveji M, Hatami M, Ahadi M, Seyrafi M, Chiti H. Investigation of Motivational Group Interview on Clinical Outcomes of Patients with Type I and II Diabetes. Journal of Health Promotion Management. 2020;9(3):61-71

4.         Monfared Poua F, Ahadi M, MalihiAlzackerini S, Seirafi MR, Sarami G. Comparative Study of Metacognitive Therapy with Positive Therapy on Symptoms of Depression and Psychological Well-Being of CCU Admitted patients. International Journal of Hospital Research. 2020;9(1):-.

 

5.         Moraveji  M, Hatami  M, Ahadi  M, Seyrafi M, Chiti H., The Effect of Group motivational Interview on Therapeutic Satisfaction and Therapeutic Adherence of Patients with Type 1 Diabetes, Journal of Health Promotion Management, 2019.

 

6.         Ghorashi P, Tajeri B, Ahadi M, Maliholzakerini S. Comparison of effectiveness mindfulness & hypnotherapy on percieved stress in patients with diabetes disease. The Journal Of Psychological Science. 2020;19(91):875-82.

7.         Karbakhsh M, Banijamali S, Ahadi . The Study of Hardiness and Its Association with Aggression and Interpersonal Sensitivity in Physicians. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2019;June.

8.         Hosseini M, Ahadi H, Jomehri F, Kraskian Mujembari A, Ahadi M. The Effectiveness of Emotional Schemas Group Therapy on Pain and Depression in Patients with Rheumatoid Arthritis. Journal of Psychological Models And Methods. 2019;10(35).

9.         Ezaty JT, Ahadi M,  Hoshmand M. Biological Ethiology of Mood Disorder(5HTTLPR Candidate Gene ) 3rd International Genetic Congress paper. Iranian Genetic Society. 2018.

10.        Ahadi M. Happiness and Life Satisfaction. Iranian Psychiatric Association Bulletin. 2018;spring.

11.        Banijamali S, Azar N, Poursalehi M, Ahadi M; Dehshiri G. Cross-Cultural Adaptation of Academic Motivation Scale of Valerand (AMSHS 28). AdAlta, Journal of Interdisciplinary Research. 2016:33-6.

12.        Zeinoddini A, Ahadi M, Farokhnia M, Rezaei F, Tabrizi M, Akhondzadeh S. L-lysine as an adjunct to risperidone in patients with chronic schizophrenia: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Journal of psychiatric research. 2014;59:125-31.

13.        Ahmadi Abhari SA, Sadeghi MS, MD, Ardestani SM, Semnani Y, Mirsepassi G, Sadr S, Ahadi M. Undiagnosed Bipolar Disorders in Patients with Major Depressive Episode: Irans part of a Multicenter Cross-Sectional Study. Iranian journal of psychiatry. 2013;8(1):1-6.

14.        Ahadi M, Tabatabaeiyan M, Moazzami K. Association between environmental factors and risk of type 1 diabetes - a case-control study. Endokrynologia Polska. 2011;62(2):134-7.

15.        Ahadi M, Karbakhsh M, Bani Jamali, Hakimirad E. The study of hardiness in medical residents. Quaterly Journal of Psychological Studies. 2009.

 

2- چاپ كتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

دانش خانواده(براساس سلامت زیستی، روانی، اجتماعی، خانوادگی)-زیر چاپ

 

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

پنجمین سمینار سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور-1384- بررسی ریسک فاکتورهای ابتلا به دیابت پس از پیوند در دریافت کنندگان پیوند کلیه

 

سومین کنفرانس بین ا لمللی  پزشکان جوان-2005

 The relationship between early cow’s milk feeding and risk of type 1 diabetes

 

سی و چهارمین کنگره سالانه روان پزشکان ایران-1396- شهرنشینی و چالشهای آن در سلامت روان

 

 دومین همایش اجتماعی-ملی بازتوانی شناختی-1397- لزوم توجه به سلامت روان در مراقبین بیماران مزمن روان پزشکی

 

جوايز و تشويق ها

دریافت تقدیر نامه پژوهشی از معاونت پژوهشی وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران-1384

 

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی