صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر گيتا صديقي 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
دكتر گيتا صديقي
 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی:گیتا صدیقی

رتبه علمی:استادیار

مقطع و رشته تحصیلی:بورد تخصصی روانپزشکی

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي: gi.sadighi@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي:g_sadighi_md@yahoo.com

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه: http://psychiatry.uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=24&pageid=1992

پروفایل در Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?user=1w6AzQ0AAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus:

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56491358300&eid=2-s2.0-84921475132

ORCID ID  :https://orcid.org/0000-0001-9880-6464

 

تاریخ بروزرسانی:

1/4/1399

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1374

دکترای پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تبریز

پزشکی

1382

بورد تخصصی روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تهران

تخصص روانپزشکی

  • زمینه های تخصصی
  • بورد تخصص روانپزشکی
  • دوره فلوشیپ پژوهشی در دانشگاه علوم بهزیستی

 

تسلط به زبان انگلیسی، تسلط به نگارش علمی به زبان انگلیسی

آشنایی با زبان فرانسه

تسلط به زبان ترکی آذری و استانبولی

طراحی و اجرای مطالعات کار آزمایی بالینی

استفاده تخصصی از منابع الکترونیک

رفرانس گذاری علمی با استفاده از نرم افزارهای end note

اخلاق در پژوهش، اخلاق حرفه ای

درمان مبتنی بر شواهد

تدوین طرح درس

زوج درماني

روان درماني شناختي رفتاري

 

سوابق آموزشی

آموزش باليني، دستياران روانپزشكي، دانشجويان روانشناسي، دانشجویان پرستاری

مباني درمان اختلالات خلقي، مقطع دستياري، گروه آموزش روانپزشكي

مباني درمان اختلال اسکیزوفرنی، مقطع دستياري، گروه آموزش روانپزشكي

مبانی رواندرمانی اگزیستانسیالیسم ، مقطع دستياري، گروه آموزش روانپزشكي

فارماکوتراپی ، مقطع دستیاری، گروه آموزشی روانپزشکی

مصاحبه بالینی ، مقطع دستیاری، گروه آموزشی روانپزشکی

جلسات امادگی امتحانات OSCE ، مقطع دستیاری، گروه آموزشی روانپزشکی

اختلالات قضاوت و بینش ، مقطع دستیاری، گروه آموزشی روانپزشکی

مقدمه ای بر روانپزشکی ، مقطع کارشناسی ، کروه کاردرمانی

مقدمه ای بر روانپزشکی ، مقطع کارشناسی ، کروه روانشناسی

مقدمه ای بر روانپزشکی ، مقطع کارشناسی ، کروه فیزیوتراپی

مقدمه ای بر روانپزشکی ، مقطع کارشناسی ارشد، کروه روانشناسی

سایکو فارماکوتراپی، مقطع دکترا، گروه آموزشی روانشناسی بالینی

Certificate of complition 36-hours of EEG BIOFEEDBACK Comprehensive Training Course , Baltimore , MD,  EEG Spectrum International

 Certjficate of complition 32-hours EEG BIOFEEDBACK Comprehensive Training Course,  Baltimore , MD,  EEG Spectrum International

Certificate Aknowledge of Workshop on Neurofeedback ( Thought Tecknology)

Certificate Aknowledge of Workshop Attendance Principles of Research and clinical Applications of Repetitive Transcranial and Magnetic Stimulation in Psychiatry and Neurology

A two-day workshop on SPSS

A two-day workshop on “Evidenced based medicine”

A two-day workshop on “Evidenced based medicine”

A three-day workshop on” Clinical Research”

A one-day workshop on “OSCE”

A three-day workshop on “Transactional 101 course conducted by

 Dr. Pearl Drego TSTA of ITAA, WPTA, TASI”

A two day workshop on Introduction to Network and its implications

A one day workshop on search in Internet and Pub med

A one day workshop on Sampling Methods and Sample size

A three day workshop on Systematic Review

A three-day workshop on “Parenting Skills” under supervision: WHO   Professor Mathew R.Sanders University of Queensland Australia)

 Two years training course in EEG, Razi Mental and Education center , Tehran,   Iran

Two years training course in psychoanalytic psychotherapy

ICDL certification  

 

فعالیتهای پژوهشی

 

- گذراندن دوره فلوشیپ پژوهشی ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دبیر شوراي پژوهشي گروه روانپزشكي از سال 1394 تا1397 ،  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -

- عضو شوراي پژوهشي گروه روانپزشكي از سال 1394 تاكنون،  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- استاد راهنما برای پایان نامه های دستياران روانپزشكي ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

-  استاد مشاور برای پایان نامه های دستياران روانپزشكي ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- استاد مشاور برای پایان نامه کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت ، دانشگاه علوم بهداشتی و خدماتی ایران

- استاد مشاور برای پایان نامه کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه الزهرا

- داوري مقالات علمي

- داور ژورنالهای علمی پژوهشی

- داوري طرح هاي تحقيقاتي در سامانه علمي پژوهان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پيش طرح هاي پايان نامه هاي مقطع دستياري پزشكي تخصصي، شوراي پژوهشي گروه آموزشي روانپزشكي

 داوري پايان نامه هاي مقطع دستياري پزشكي تخصصي، شوراي پژوهشي گروه آموزشي روانپزشكي-

- داوري پايان نامه هاي مقطع  دکترا، گروه آموزشی روانشناسی بالینی

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..) 

سال 1382 - 1394  روانپزشک شاغل در مرکز مشاوره  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سال 1384-1390    ریاست بخش برزویه  بیمارستان روانپزشکی  رازی

سال 1390 سرپرست مرکز مهارت های بالینی بیمارستان رازی به مدت یکسال

سال 1391    بازآموزی مدون روانپزشکی  اختلالات شناختی   دبیرعلمی   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سال 1391نماینده علمی معاونت آموزشی در کمیته علمی برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره چهارم دکتری پرستاری

سال 1392  نماینده گروه روانپزشکی در کمیته راهبردی امور توانبخشی

سال 1392 دبیرعلمی کنفرانس اخلاق حرفه ای در روانشناسی بیمارستان روانپزشکی نیایش

سال 1392  دبیرعلمی کنفرانس اختلالات روان تنی  بیمارستان روانپزشکی نیایش

سال 1392  دبیرعلمی  کنفرانس دارودرمانی در روانپزشکی   بیمارستان روانپزشکی نیایش

 سال 1392  دبیرعلمی  کنفرانس مهار فیزیکی بیماران روانی   بیمارستان روانپزشکی نیایش

سال 1392  دبیرعلمی  کنفرانس اسکیزوفرنی در قرن 21   بیمارستان روانپزشکی نیایش

سال 1394   معاونت پژوهشی مرکز آموزشی درمانی رازی به مدت یکسال

سال 1394   عضویت در کمیته دانش پژوهی دانشگاه  علوم بهزیستی و توانبخشی

سال 1394  عضو شورای پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانتخشی

سال 1394  ریاست بخش مهر یک  بیمارستان روانپزشکی  رازی تاکنون

سال 1395 عضويت در كميته هاي بيمارستاني مركز روانپزشكي رازي تا کنون

سال 1396    دبیرشورای پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سال 1396     عضویت در تیم مدیریت آموزش ( کمیته آموزش علوم پزشکی)

سال 1396    عضویت در کمیته رسیدگی به نحوه پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران در سطح گروه آموزشی

سال 1396   عضویت در هیات رِییسه سی و چهارمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

سال 1396    داور مقالات در سی و چهارمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

سال 1397  عضو شورای پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سال 1397  عضو کمیته آموزشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سال 1397  مسئول برنامه ریزی آموزشی بخش های آموزشی  بیمارستان روانپزشکی  رازی تا کنون

سال 1398  عضو شورای پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سال 1398  عضو کمیته آموزشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سال 1399  عضو شورای پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سال 1399  عضو کمیته آموزشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

عضویت در مجامع علمی

2003-present                           Member of Iranian Psychiatric Association

2007-present                           Member of American Psychiatric Association

2007-present                           Member of Iranian Society for Mood Disorders 

از 1394 تا کنون: عضو شورای پژوهشی  بیمارستان روانپزشکی رازی

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

Sadighi G. , Zahiroldin AR.,  Depression among 100 diabetic patients referring to university hospitals. Journal of the Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, 2003 ( Autumn), 27(3):203-207.  

Sadighi G., How to manage sleep problems, Journal of Consultation center,  Tehran University, 2006. 

Fadai F., Sadighi G., et al, The effect of risperidone on positive, negative and general symptoms of schizophrenia: A comparison with haloperidol (2000-2002)

بررسی تاثیر مواجهه  با محل رویداد آسیب زا در کاهش علائم جانبازان مبتلا به  استرس پس از سانحه ناشی از جنگ

 

 سال 1392 –  مجله علمی پژوهشی   Iranian Journal of War and Public Health

سال ششم شماره 22 صفحه 10-17

کارامدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری، در کودکان مبتلا به نشانگان داون – مجله پژوهش در توانبخشی ، 1394:شماره4، دوره 11 :      279-285

 

Antipsychotic Polypharmacy Versus Monotherapy in Elderly Patients with Chronic Schizophrenia : A Clinical Trial. Journal: Bulletin of Clinical Psychopharmacology  Vol24, N:4 , 2014  page302-310

Self Stigma among People with Bipolar -1 Disorder in Iran  - Journal:Iranian Rehabilitation Journal ,Vol.13,N:23, March 2015 page 26-30

Pregnenolone as an adjunct to respiridone for treatment of women with schizophrenia:A randomized double blind placebo-controlled clinical trial-Journal of Psychiatric Research,Vol.94,June 2017 page70-77

  ADJUNCT ALLOPURINOL TO SODIUM VALPROATE AND HALOPERIDOL IN TREATMENT OF IN-PATIENTS WITH ACUTE BIPOLAR MANIA

 World Journal of Pharmaceutical Research-2018 - Volume 7, Issue 18, 119-129.

Effects of metformin on weight loss and metabolic control in obese patients with schizophrenia and schizoaffective disorder: a randomized , double blind, controlled clinical trial  - Journal:Iranian Rehabilitation Journal, Vol. 17,Num.4, December2019,page 359-367

The effect of schema therapy on emotion regulation, happiness, and procrastination in health center employees- World journal of advanced research and reviews,2020,05(01),043-049

بررسی تاثیر ویتامین دی به عنوان درمان کمکی در بهبود علائم مثبت ، منفی و شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی مزمن ، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور    دوره 37-شماره3، پاییز 1398 ،  171-177

 

2- چاپ كتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

Sadighi G., Srinivasaraghavan J., Culture and Mental Health in the Islamic Republic of Iran. Published of a chapter in “ Culture , Personality and Mental Illness:Perspective of Traditional Societies ”  edited by Vijoy K. Varma & Anirudh Kala. 2009.

1388   کاستن از انگ بیماری روانی  نشر دانژه    ترجمه

1387 راهنمای مراقبت از بیماری های روانپزشکی بزرگسالان   دانشگاه علوم پزشکی کرمان    تالیف

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

1398 بیست و سومین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران  Trigger wrist

1397   بیست و دومین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران  بررسی کلینیکال و الکتروفیزیولوژیک نوروپاتی های حسی و اتونوم – تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

1396   بیست و یکمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران تشخیص  root avulsion گردنی 

1395 سي و سومين همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران - حافظه ديداري و سندرم دارون - بيمارستان ميلاد

1394 سی و دومین همایش سالانه  انجمن روانپزشکان ایران  ارتباط بین ساعت سیرکادین و اختلالات روانپزشکی    بیمارستان میلاد  

1394سی و دومین همایش سالانه  انجمن روانپزشکان ایران  تقویت با لیتیم افسردگی مقاوم به درمان   بیمارستان میلاد  

1393سی و یکمین  همایش سالانه  انجمن روانپزشکان ایران  طب شخصی سازی شده  در روانپزشکی  بیمارستان میلاد    

1393 دیسکوپاتی های لامبوساکرال  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1392 سی امین کنگره سالیانه انجمن روانپزشکان ایران   فیبرومیالژیا  واختلالات  خلقی بیمارستان میلاد تهران

1392هفدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی  درمان فیبرومیالژیا  مرکز بین المللی همایش های رازی

1391 بیست ونهمین  همایش سالانه  انجمن روانپزشکان ایران دارودرمانی اختلال دوقطبی  بیمارستان میلاد  

1390بیست و هشتمین  همایش سالانه  انجمن روانپزشکان ایران   درمان افسردگی دوقطبی   بیمارستان میلاد  

1389 بیست وهفتمین  همایش سالانه  انجمن روانپزشکان ایران   تشابهات طیف دو قطبی و آلزایمر بیمارستان میلاد  

1385ششمین همایش سالانه  انجمن روانپزشکان ایران   روشهای جدید در درمان افسردگی   بیمارستان میلاد  

1384 پنجمین  همایش سالانه  انجمن روانپزشکان ایران   نوروپلاستیسیتی و پاتوفیزیولوژی افسردگی  بیمارستان میلاد  

  • Srinivasaraghavan J (Chair), Sadighi G, Trivedi JK, Maniam T, Amanbekova D. Mental

Health Systems and Delivery of Care in Developing Countries. (Sponsored by the South Asian Forum). Submitted for presentation of a Workshop at the 60th Institute of Psychiatric Services in Chicago, Illinois, USA on October 2-5 2008. 
  
·     Sadighi G., Mental Health Laws and Service Delivery in the Islamic Republic of Iran, 30th International Congress of Law and Mental Health, Padua, Italy , June 25th-30th 2007.

 ·     Shahram Akrami, Gita Sadighi , Alireza Sadighi et al , Median Nerve Conduction Studies of Digit 1 to 4 in Carpal tunnel Syndrome, 4th World congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine  COEX, June 10-14,2007, Seoul, Korea

 ·     Shahram Akrami, Mahmood Farzan, Hassan Hashemi, Gita Sadighi, Mohammad Reza Sobhan,   Benign Monomelic Amyotrophy Mimicking Ulnar Motor Neuropathy, 4th World congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine  COEX, June 10-14, 2007 Seoul, Korea.

 ·     S.Akrami, G.Sadighi, M.Ghaffarpoor, Forearm Conduction Velocity of the Median Nerve in Carpal Tunnel Syndrome, Retrograde changes or Electrodiagnostic Artifact? , Clinical Neurophysiology 28th ICCN Edinburgh, England, 10-14 September, 2006. 

·     Gita Sadighi, New approaches in treatment of depression, 6th Annual Meeting of Iranian Psychiatric Association, November 2006, Tehran, Iran.

 ·     Gita Sadighi, Neuroplasticity, a new approach to the pathophysiology of depression, 5th Annual Meeting of Iranian Psychiatric Association, November 2005,Tehran, Iran, 

جوايز و تشويق ها

Merit award based on my activities as a consultant psychiatrist by head of Tehran University Consultation Center.

 Merit award based on my activities as a consultant psychiatrist by head of University of University  Of  Science and Industry  Consultation Center.

 Merit award based on my efforts and activities in Razi Hospital by head of hospital.

 

 

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی