صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دکتر آناهیتا رحمنی 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
دکتر آناهیتا رحمنی
 

 


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: آناهیتا رحمنی

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: فلوشیپ رواندرمانی ، متخصص اعصاب و روان

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي: an.rahmani@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي: anarahmani61@gmail.com

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه:

سایت اختصاصی:

 

پروفایل در Google Scholar:

پروفایل در  Scopus:

بروزرسانی:

1/6/1399

سوابق تحصیلی دانشگاهی

بهمن ماه سال 1380 تا مهرماه سال 1388 : پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهرماه سال 1391 تا شهریورماه سال 1395 :روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

اخذ دانشنامه(بورد) تخصصی روانپزشکی در شهریور ماه سال 1395

مهرماه سال 1396تا اسفندماه سال 1397: فلوشیپ رواندرمانی،دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

زمینه های تخصصی

روانپزشک اختلالات اعصاب و روان

رواندرمانی فردی با رویکرد تحلیلی

رواندرمانی فردی با رویکرد حمایتی

رواندرمانی فردی با رویکرد شناختی _رفتاری

گروه درمانی با رویکرد تحلیلی

زوج درمانی با رویکرد تحلیلی

درمان اختلالات جنسی با رویکرد شناختی _رفتاری و تحلیلی

 

سوابق آموزشی ،مسئولیت های دانشگاهی و علمی و اجرایی

عضو هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان :زمستان سال 1395 و بهار و تابستان سال 1396

مسئول روتیشن جامعه نگر دستیاران روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی همدان :زمستان سال 1395 تا بهار و تابستان سال 1396

برگزاری کارگاه آموزشی درمان اختلالات جنسی ویژه گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان فروردین سال 1396

سوپروایزر رواندرمانی تحلیلی دستیاران روانپزشکی در دوره فلوشیپ رواندرمانی سال 1397

عضو هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از آذرماه سال 1398 تا کنون

عضو گروه آموزشی رواندرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از آذرماه سال 1398 تا کنون

برگزاری دوره آموزشی رواندرمانی حمایتی ویژه دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی زمستان سال 1398

برگزاری دوره آموزشی مشاوره سوگ ویژه دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بهار سال 1399

برگزاری دوره آموزشی مداخله سوگ خانواده داغدار ناشی از بحران کووید19 ویژه دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سوپروایزر دستیاران روانپزشکی در پروتکل پیشگیرانه مداخله سوگ ویژه خانواده داغدار ناشی از کووید 19 در زمستان و بهار سال 1399

آموزش ارزیابی و فرمولیشن سایکوداینامیک بیمار کاندید رواندرمانی تحلیلی به دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تابستان سال 1399

آموزش سایکوداینامیک سایکوتراپی به دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال 1399

 سوپرویژن رواندرمانی تحلیلی ویژه دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال 1399

سوپرویژن رواندرمانی حمایتی ویژه دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال 1399

عضو کمیته مدیریت خطرحوادث و بلایا از زمستان سال 1398 تا کنون

سابقه رفتار درمانی اختلال جنسی واژینیسموس و

حدود 80 ساعت

سابقه رواندرمانی شناختی _رفتاری بیماران وسواسی دردوران رزیدنتی (سال سوم و چهارم ) حدود 100 ساعت

تشکیل و تراپیست گروه درمانی های سایکواجوکیشن کوتاه مدت برای خانواده های بیماران دوقطبی بیمارستان علوم پزشکی همدان سال 1395

تراپیست گروه درمانی تحلیلی بیماران سایکوسوماتیک بیمارستان امام خمینی به مدت 12 ماه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سوپروایزر دکتر هادی رحیمی دانش از سوئد

کوتراپیست گروه درمانی تحلیلی بیماران با صفت های شخصیت وابسته ،سوپروایزرو تراپیست: دکتر محمد صنعتی ، سال 1397

 

 

 

فعالیتهای پژوهشی

پایان نامه دکترای عمومی: سال 1388:بررسی اثرات داروی دیازوکساید بر دهلیز مجزای موش صحرایی

پایان نامه رزیدنتی: سال 1395: سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی روانی و بررسی رابطه آن با اضطراب،اختلالات خلق،فعالیت فیزیکی ،خواب و هوش هیجانی

طرح پژوهشی پیشگیرانه مداخله در سوگ ویژه خانواده های داغدار ناشی از بحران کووید 19

طرح پژوهشی طراحی،اجرا و ارزیابی دوره آموزشی مجازی رواندرمانی به دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اعتبار سنجی روایی و پایایی نسخه های فارسی پرسشنامه های روانشناختی  از قبیل MTQ48 ،Perceived Stress Scale , …

  

 

کارگاهها و دوره های آموزشی تکمیلی دردوران تحصیلی دکترای تخصصی روانپزشکی :

 ،خرداد سال 1395 ،30 ساعت ،مدرس: دکتر حسن حمیدپور(CBTکارگاه آموزشی دوره رفتاردرمانی شناختی(

 ساعت،مدرس: دکتر سامرند سلیمی30 کارگاه آموزشی زوج درمانی ارتباطی سیستماتیک ،اردیبهشت سال 1395،

کارگاه آموزشی دو روزه اختلال جنسی ،مهرماه سال 1395 ،مدرس : دکتر مهدی عبدلی

ا،مدرس: دکتر رضا رستمی، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز r(TMS)کارگاه آموزشی دو روزه آشنایی و نحوه کار با

، مدرس: دکتر رضا رستمی، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغزtDCSکارگاه آموزشی دو روزه آشنایی و نحوه کار با

کارگاه آموزشی دو روزه آشنایی و نحوه کار با نوروفیدبک ،مدرس: دکتر رضا رستمی،آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،آبان ماه سال 1395

کارگاه آموزش روش تحقیق ،بمدت 15 ساعت،شهریور ماه سال 1391 ،دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزش نگارش مقالات علمی ،بمدت 6 ساعت ،دی ماه سال 1391 ،دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی مبانی روانکاوی بمدت 12 ساعت ،1396 تیرماه ،دکتر فرزین رضاعی

کارگاه آموزشی آموزش مقدماتی رواندرمانی مبتنی بر انتقال ،12 ساعت ، 1396تیرماه ، دکتر فرزین رضاعی

 

کارگاه ها  و دوره های آموزشی تکمیلی در دوره آموزشی فلوشیپ رواندرمانی :

بالینت،فربرن ،به طور ویژه بیون )،مدرس دکتر افسانه علیسبحانی ، )The British Independent Tradition آشنایی با مکتب

شهریور تا اسفند سال 1397، آموزش آنلاین،دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.

آشنایی با نظریه های دونالد وینیکات ،مدرس: پروفسور لزلی کالدول ،مهرماه تا اسفندماه سال 1397 ،آموزش آنلاین،دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.

: پروفسور ماریان سدر بلاد ، آموزش آنلاین،دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه Attatchment based family therapy

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره مشاهده رابطه کودک شیرخوار _مادر ،پروفسور جین مگانا و خانم دکتر مهدیه معین، خرداد 97 تا کنون (ادامه دارد ) ،آموزش حضوری و آنلاین، دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرکت در دومین و سومین کارگاه آموزشی درمانگران بالینت ،دکتر ریموند براون ، دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

عضویت در سازمان نظام پزشکی کشور از سال 1389

عضویت در انجمن روانپزشکی ایران از سال 1390

عضویت در انجمن رواندرمانی ایران از سال 1396

عضویت در انجمن بین المللی روانکاوی پویا ((WADP از سال 1396

عضویت در انجمن روانکاوی پویای ایران از سال 1396

عضویت در کمیته اجرایی سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران سال 1397

 

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

Effect of diazoxide on rat isolated atria. Tehran Univ Med J.2012

“Always Look on the Bright Side of Life!” _Higher Hypomania Scores Are Associated with Higher Mental Toughness, Increased Physical Activity, and Lower Symptoms of Depression and Lower Sleep Complaints, Front Psychol. 2017; 8:2130

 

2- چاپ كتاب

تالیف کتاب:اسکیزوفرنی :خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقا و بورد روانپزشکی با پاسخ تشریحی،رهپویان شریف ،1396

ترجمه کتاب From the Coach to the Circle :Group Analytic Psychotherapy in Practice  در دست اقدام است .

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

سخنرانی در سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویا با عنوان "مشاهده رابطه مادر_کودک شیرخوار:ظهور اضطرابهای اولیه" فروردین ماه سال1398

 

دعوت به انجمن بین المللی روانپزشکی پویا در شهر برلین آلمان برای ارایه سخنرانی در سمپوزیوم و پذیرش چکیده مقاله با عنوان

The role of psychodynamic attitude in understanding suicide and self-harm at clinical setting فروردین سال 1399

جوايز و تشويق ها

رتبه اول دانشنامه (بورد )تخصصی روانپزشکی در کشور در شهریور ماه سال 1395

 

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی