صفحه اصلي > سخنرانيهاي علمي گروه روانپزشكي > سخنرانيهاي هفتگي گروه روانپزشكي در سال 96 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
سخنرانيهاي هفتگي گروه روانپزشكي در سال 96
 

نام سخنران

تاريخ

عنوان

دريافت فايل

دکتر نسرین دودانگی

2/7/96

کودکان و قلدری

دکتر ندا علی بیگی

23/7/96

تنظیم هیجان

-

دکتر فربد فدائی

7/8/96

ماهیت رواندرمانی

-

دکتر سعید شجاع شفتی

21/8/96

اهمیت پرتونگاری در روانپزشکی قانونی

-

دکتر آرش میراب زاده

12/9/96

چالش‌های تشخیصی، درمانی در اعتیاد سالمندان

-

دکتر ربابه مزینانی

26/9/96

چالش‌های درمانی در اختلال شخصیت مرزی

-

دکتر نسترن حبیبی

10/10/96

اختلال کژ تنظیمی خلقی ایذایی

-

دکتر محمدرضا خدایی

1/11/96

رشد پس از سانحه

-

دکتر ارسلان احمدی

15/11/96

آموزش روانی خانواده در اختلالات روانپریشی

-

دکتر علی ناظری

6/12/96

آشنایی با نشانگان وابسته به فرهنگ "زار"

-

دکتر بهمن دیه جی

20/12/96

کاتاتونیا

-

دکتر رزا علی خانی

19/1/97

لزوم مؤسسه‌زدایی- راهکارها و پیشنهادها

-

دکتر بنت الهدی موسوی

2/2/97

درمان اعتیاد در بارداری

-

دکتر فرشته مؤمنی

16/2/97

مروری بر سایکوپاتولوژی توصیفی علائم و نشانه‌های سایکوز

-

دکتر گیتا صدیقی

6/3/97

افسردگی

-

دکتر مرسده سمیعی

20/3/97

مانیای مقاوم به درمان

-

دکتر گلناز فیض زاده

3/4/97

بحثی در درمان اعتیاد

-

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی