صفحه اصلي > سخنرانيهاي علمي گروه روانپزشكي > سخنرانيهاي هفتگي گروه روانپزسكي در سال 95 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
سخنرانيهاي هفتگي گروه روانپزسكي در سال 95
 

نام سخنران

تاريخ

عنوان

دريافت فايل

دکتر فربد فدائی

4/7/95

پدیدارشناسی در روانپزشکی (دیدگاه کارل یاسپرس)

-

دکتر مرسده سمیعی

18/7/95

مانیای مقاوم به درمان

-

دکتر ندا علی بیگی

2/8/95

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

-

دکتر ربابه مزینانی

16/8/95

علائم وسواسی و اختلال وسواسی در طیف اختلالات روانپزشکی

-

دکتر سعید شجاع

7/9/95

ارزیابی مبتنی بر شواهد روشهای متداول در ترک مواد

-

دکتر مرتضی خواجوی

21/9/95

مفهوم اسکیزوفرنیا

-

دکتر امید رضائی

5/10/95

بحثی در باب اعتیاد

-

دکتر نسترن حبیبی

26/10/95

خودکشی در کودک و نوجوان

-

دکتر ونداد شریفی

10/11/95

ارتقای سلامت روان جامعه

-

دکتر ساحل همتی

24/11/95

درمان افسردگی همراه با اضطراب

-

دکتر علی ناظری

8/12/95

نظریات "اتورنگ" در روانکاوی

-

دکتر محمد صیاد نصیری

22/12/95

نارکولپسی و علل ساختاری آن

-

دکتر محبوبه فیروزکوهی

27/1/96

اعتیاد کودک و نوجوان

-

دکتر صابری

10/2/96

ارزیابی احتمال رفتار خطرناک در بیماران روانپزشکی

-

دکتر گیتا صدیقی

31/2/96

اضطراب و مرگ

-

دکتر محمدرضا خدایی

21/3/96

درمانهای غیردارویی PTSD

-

دکتر نسرین دودانگی

11/4/96

رفتارهای پرخطر

-

دکتر منصوره کیانی

25/4/96

Disgust

-

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی