صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر رزا عليخاني 
دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠
دكتر رزا عليخاني
 

 

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی:رُزا عليخاني

رتبه علمی: استاديار

مقطع و رشته تحصیلی: روانپزشك

گروه آموزشی: روانپزشكي، گروه دوم: مددکاری و مرکز تحقیقات سایکوز

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي: ro.alikhani@uswr.ac.ir  

پست الكترونيك شخصي:  rosa.alikhani@gmail.com

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه:

سایت اختصاصی:

عکس

پروفایل در سامانه علم سنجی:

http://isid.research.ac.ir/Rosa_Alikhani

تاریخ بروزرسانی:

18/10/1399

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1383

دكتراي عمومي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

تهران

پزشكي عمومي

1395

تخصص و دانشنامه

دانشگاه علوم پزشكي تهران

تهران

روانپزشكي

در حال حاضر

کارشناسی ارشد- دانشجو

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

تهران

آموزش پزشکی

زمینه های تخصصی

- روانپزشكي جامعه نگر، خدمات توانبخشی در بیماری روان پزشکی مزمن، آموزش مهارتهای پایه و خودیاری برای بیماران مزمن (سرپرست آموزشی بخش جامعه نگر، گروه روان پزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).

- اختلال مصرف مواد

- روان درماني شناختي رفتاري در نوروز و سايكوز (آموزش زير نظر آقاي دكتر ابوالفضل محمدي و آقاي دكتر جواد محمودي قرايي)

- روان درماني در اختلال مصرف مواد (آموزش در كارگاه تخصصي آقاي دكتر مكري)

- روان درماني مبتني بر ترانس فرانس (آموزش زير نظر آقاي دكتر فرزين رضاعي)

- زوج درماني (آموزش زير نظر خانم دكتر موتابي و آقاي دكتر سامرند سليمي)

- اخلاق حرفه اي

- درمان مبتني بر شواهد

- تدوين طرح درس

- طراحي روشهاي ارزشيابي دانشجويان (5 مورد در گروه روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي)

- تسلط بر نگارش علمي به زبان انگليسي مقاله نويسي

- رفرنس­نویسی علمي با استفاده از نرم افزار Endnote

- استفاده از منابع الکترونیک و بانکهای اطلاعاتی

- مبانی و شاخص های علم سنجی H-index و نحوه محاسبه آن

-تعیین متدولوژی و روش های آماری در مطالعات کلینیکال ترایال

 

 

 

سوابق آموزشی

استاد راهنمای پایان نامه دستیاری

"بررسی اثر بوپروپیون به عنوان درمان مکمل در کنار ریسپریدون در درمان علایم منفی اسکیزوفرنیا در مقایسه با دارونما" در حال انجام

"بررسی تغییرات در نگرش دستیاران روان پزشکی نسبت به بیماری های شدید روان پزشکی"-در حال انجام

" طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش همدلی مراقبین نسبت به بیماران با اختلال سایکوتیک(هم آسا)."-در حال انجام

"بررسی اعتبار و عوارض تجربه سایکوز شبیه سازی شده در محیط واقعیت مجازی در میان متخصصین روان پزشکی به عنوان یک مطالعه مقدماتی"

 

استاد مشاور پایان نامه دکترا گروه مددکاری

"تبیین فرایند تجربه استیگمادر خانواده بیمارهای دوقطبی"

استاد داور پایان نامه های مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

برگزاری و تدریس در کلاس درس:

- مباني اختلالات خلق و هيجان، مقطع دستياري، گروه آموزش روانپزشكي

- مباني درمان اختلالات خلقي، مقطع دستياري، گروه آموزش روانپزشكي

- مداخله در بحران و ارتباط آن با اورژانسهاي روانپزشكي/، موسسه زدایی، چالشها و راهکارها، /طراحی سیستم های مداخله ای نوین/ اصول آموزش خانواده بیماران/ دادن خبر بد. (خدمات جامعه نگر) مقطع دستياري، گروه آموزش روانپزشكي(بخش جامعه نگر). مبانی سایکواجوکیشن ( خدمات جامعه نگر)- مبانی یادگیری و یاددهی ( بخش جامعه نگر)- مداخله در بحران های اجتماعی ( بخش جامعه نگر) اصول مدیریت شبکه بهداشتی ( بخش جامعه نگر) ،، رواندرمانی در سایکوز( بخش جامعه نگر)

- نگارش فرمولاسيون، مقطع دستياري، گروه آموزش روانپزشكي

- مقدمه اي بر روانپزشكي، 2واحد، مقطع كارشناسي، گروه آموزشي كاردرماني

- روانپزشکی بزرگسال،2واحد، مقطع كارشناسي، گروه آموزشي كاردرماني

- آموزش باليني، دستياران روانپزشكي، دانشجويان روانشناسي

- ارائه طرح درس به واحد توسعه آموزش دانشگاه (EDC)، مقدمه اي بر روانپزشكي

- ارایه طرخ درس" جامعه نگر" 6 واحد، EDC

- كارگاه موارد اورژانس در روانپزشكي، سرپرستاران مركز روانپزشكي رازي

- کارگاه دادن خبر بد، دستیاران روانپزشکی و متخصصین بیهوشی

- کارگاه مهارت آموزی ارزیابی ریسک و مداخله در خودکشی، دستیاران روانپزشکی و روانپزشکان اعضا هیات علمی

- اختلالات اضطرابي؛ خلقي؛ سايكوتيك، مقطع كارآموزي و كارورزي، گروه آموزش روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان روزبه

- 1397: برگزاري كارگاه "نحوه دادن خبر بد"، كنفرانس هاي علمي ماهيانه انجمن بيهوشي

- 1392: كارگاه آموزشي "مهارتهاي ارتباطي و حل تعارض" دانشگاه علوم پزشكي تهران

- مهارتهاي ارتباطي و حل تعارض، مقطع كارآموزي، دانشجويان پزشكي عمومي و دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

- اختلالات اضطرابي؛ خلقي؛ سايكوتيك، مقطع كارآموزي و كارورزي، دانشگاه علوم پزشكي ارتش واحد (EDC)

- بهداشت روان، بهورزان خانه بهداشت، شبكه بهداشت خدابنده (زنجان)

 

دبیری علمی

همایش سی و ششم سالیانه انجمن روانپزشکان ایران

نخستین کنگره چالشهای حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی

موارد متعدد کارگاه های توانمند سازی اعضا هیات علمی

 

 

 

 

فعالیتهای پژوهشی

- Project of Producing Simulated Psychosis Experience in Virtual Reality and Evaluation of its Effects in Knowledge ,Attitude ,Empathy , and Stigma in Comparison with Usual Education : The First National Experience of Applying Virtual Reality in Psychiatry Education

-طرح پژوهشی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ارزیابی میزان شکایت های شناختی اختلال دوقطبی در بیماران ایرانی

- -مجری در  طرح پژوهشی" بررسی اثر بوپروپیون به عنوان درمان مکمل در کنار رسپیریدون در درمان علائم منفی، افسردگی و مشکلات شناختی در بیماران اسکیزوفرنیا: کار آزمایی بالینی دوسو بی خبر با کنترل دارونما" در حال انجام

- مجری در طرح پژوهش " مقایسه بار مراقب در اعضای خانواده بیماران مبتلا به اختلال شدید روانپزشکی و اختلال مصرف مواد"، درحال انجام

-طرح پزوهشی بررسي اثر مينوسيكلين به عنوان درمان اضافه شونده بر ريسپريدون در كودكان مبتلا به اختلال اوتيسم، همکار

-طرح پژوهشی بررسي اثر درماني بوپروپيون در بزرگسالان با اختلال بيش فعالي / پرتحركي

- طرح پژوهشی تعیین احتمال خطر تمایل به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سایکوتیک بستری در بیمارستان روان پزشکی رازی با استفاده از مدل  latent Class Analysis

- طرح پژوهشی بررسی شیوع PTSDو عوامل مرتبط با در خانواده افراد مبتلا به کووید 19در تهران :مطالعه پیمایشی Generalized estimating equation

- طرح پژوهشی تعیین احتمال خطر افکار تمایل به خودکشی و عوامل مرتبط با ان در بیماران مبتلا اختلالات سایکوتیک بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی:با استفاده از مدل latent Class Analysis

- طرح پژوهشی طراحی ، راه اندازی و اجرای پایلوت سامانه ثبت اطلاعات بیماران با اختلات روانی در بیمارستان روانپزشکی رازی

- مقاله بررسي اثر كلونيدين به عنوان پره مديكاسيون قبل از بيهوشي در كنترل درد و اضطراب

- مقاله بررسي اثرات پروتكل راه انداختن سريع بيمار بعد از جراحي قلبي بر سطح شناختي بيمار

- طرح پژوهشی بررسي ميزان شيوع يافته هاي مثبت سي­تي اسكن به نفع خونريزيهاي داخل جمجمه‌اي در بيماران ضربه به سر مراجعه كننده به بيمارستان دكتر شريعتي

- داوري مقالات علمي (مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی، نشریه علمی پژوهشی سالمند، Journal of Iranian Medical Council, Neurobiology of Stress journal , Medical Journal of The Islamic Republic of Iran).

- داوري طرح هاي تحقيقاتي  و ناظر در اجرای طرح های پژوهشی در سامانه علمي پژوهان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- داوري پيش طرح هاي پايان نامه هاي مقطع دستياري پزشكي تخصصي، شوراي پژوهشي گروه آموزشي روانپزشكي

- عضو شوراي پژوهشي گروه روانپزشكي از سال 1397 تاكنون

- مسوول امور پژوهشي مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي ارتش 1388 - 1387

- نظارت و مشاركت در برگزاري كارگاه هاي مركز تحقيقات جهت اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 1388 1387

- نماينده معاونت پژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي ارتش در جلسات دفاع از پايان نامه دانشجويان پزشكي عمومي 1388 1387

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

- عضو هیات علمی بالینی تمام وقت گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از 31/3/1396 تا کنون

- هیات علمی پاره وقت مرکز تحقیقات سایکوز ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سایکوز از سال 1397 تا کنون

- هیات علمی پاره وقت گروه مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1397 تا کنون

- مسوول راه اندازی و مسوول و سرپرست بخش اموزشی جامعه نگر در دوره آموزشی دستیاری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1397

- مسوول  راه اندازی فلوشیپ " روانپزشکی توانبخشی" با ابلاغ معاونت محترم اموزشی دانشگاه

-از سال 1397 تا کنون: عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سایکوز، هیات علمی پاره وقت مرکز تحقیقات سایکوز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

-      عضویت سمپوزیوم " چالشهای بستری و درمان اجباری" در نخستین کنگره ملیچالشهای حقوقیو قضایی بیماران روانپزشکی، 1398

-      عضو کمیته علمی نخستین کنگره چالشهای حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی ، 1398

-      عضو کمیته اجرایی نخستین کنگره چالشهای حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی، 1398

-      عضو کمیته علمی همایش سالیانه روانپزشکان، همایش36 ام، به عنوان نماینده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- از سال 1399 تا کنون : عضو بسته  تحول آموزش پاسخگو، EDC

-      - سال 1397 و 1398: عضو بسته اعتبار بخشی آموزشی، EDC

- از سال 1398 تا کنون: هیات  علمی پاره وقت گروه مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- از سال 1398 تا کنون: عضو شورای نشر گروه روانپزشکی و مرکز تحقیقات سایکوز

- از سال 1396تاكنون: عضو كميته ارزشيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- ازسال 1396 تا سال 1397:معاون آموزشي مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي و مسوول نظارت برعملكرد واحد EDO

- از سال 1396 تاسال 1397: مسوول برنامه ريزي آموزشي بخشهاي آموزشي، مركز روانپزشكي رازي

- از سال 1396 تا كنون: عضویت تیم مدیریت آموزش (کمیته آموزش علوم پزشکی)، گروه روانپزشكي

- از سال 1396 تا كنون: عضویت شورای آموزش (کمیته آموزش علوم پزشکی)، گروه روانپزشكي

- از سال 1397 تا كنون: عضویت کمیته آموزش سلامت، مركز روانپزشكي رازي

- از سال 1396 تاكنون: عضو كميته اخلاق پزشكي و رفتار حرفه اي، مرکز روانپزشکی رازی

- از سال 1396 تا 1398:  عضویت تیم مدیریت اجرایی مرکز روانپزشكي رازي

- از سال 1396 : عضویت کمیته مرگ و میر، کمیته عوارض و آسیب شناسی نسوج، کمیته کنترل عفونت بیمارستانی، کمیته  اورژانس بيمارستاني، مركز روانپزشكي رازي

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

- از سال 1383 تا کنون: عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

- از سال 1395 تا کنون: عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

- از سال 1397 تا کنون: عضو شورای پژوهشی مرکز روانپزشکی رازی و مرکز تحقیقات سایکوز

- از سال 1396 تا کنون: عضو کمیته آموزش گروه روانپزشکی، بیمارستان روانپزشکی رازی

- از سال 1397 تا کنون: عضوکمیته برنامه ریزی آموزشی در مرکز روانپزشکی رازی

- از سال 1398 تا کنون: عضو کمیته اختلالات خلقی انجمن روانپزشکان ایران

 

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

 

 

 

 

1)      Physical distancing or social distancing : that is the question, Can J Anesth, 2020- ISIScopusPubMedEmbase

2)      Mental Health Advice and Frontline Healthy Care Providers Caring For Patients with COVID-19. Canadian Journal of Anesthesia ( accepted)-  ISIScopusPubMedEmbase

3)      Clergymen in hospitals as patients companion in COVID-19, a Brief Communication, Tanaffos Journal, 2020( accepted)

4)      Narrative reviewee of Stigma Related to infectious Outbreaks: What can be Learned in the Face of the COVID-19Pandemic? Front Psychiatry, 2020- ISIScopusPubMedEmbaseDOAJ

5)      Resveratrol adjunct therapy for primary negative symptoms in patients with stable schizophrenia: a double-blind, randomized placebo-control, accepted, Schizophrenia Bulletin, 2020- ISIScopusPubMedEmbase

6)         Hydroxytryptophan as adjuvant therapy in treatment of moderate to severe obsessive-compulsive disorder: a double-blind randomized trial with placebo control, Int Cli Psychopharmacology

6)    ,2020- ISIScopusPubMedEmbase

7)        Viscous lidocaine solution versus lidocaine spray for pharyngeal local anesthesia in upper gastroesophageal endoscopy led trial, Journal of research medical sciences, 2020-ISIScopusPubMedEmbase

8)        Methamphetamine use and Hiv risk behavior  among men who inject drugs: Causal  inference using coarsened exact matching, Harm Reduction Journal, 2020- ISIScopusPubMedEmbaseDOAJ

9)        The Effects of using Virtual reality videos during orthodontic treatments on anxiety of adolescents under treatment: A parallel randomized controlled trial, Interdisciplinary Journal of Virtual Learning Medical Sciences, 2020 ( accepted)-  DOAJ

10) Virtual Reality : A step Forward In Diagnosing Schizophrenia, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences , 2018-
ISI (ESCI)
ScopusEmbase

 

11) کنترل علایم روانی و درد و رنج در بیماران بدحال مبتلا به سرطان : مولفه های روانشناختی و شناختی رفتاری؛ مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1398، شماره 106

12) A Five- year Report on Clinical and Demographic Characteristic of children and adolescents admitted to a Major Psychiatric hospital , Iranian Rehabilitation Journal, 2019

 

13). Baclophen as an adjuvant therapy for Autism: A Randomized double- blind, placebo- controlled clinical trial, European Child & Adolescent Psychiatry, 2019

14) فرسودگی شغلی در متخصصان بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران، مجله علمی پژوهشی انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران، شماره 101، 1397

15) Propofol-induced Masseter Muscle Spasm in a woman with Major Depressive Disorder, Anesthesiology and Pain  Medicin Journal , 2018

16) Effects of Early Mobilization Protocol; on Cognitive Outcome after Cardiac Surgery, Annals of Anesthesiology and Critical Care, 2017

17) Minocycline as Adjunctive Treatment to risperidone in Children with Autistic  Disorder: A Randomized, Double- blinded, Placebo controlled Trial, Child and Adolescent Psychopharmacology,2016

18) Bupropion in Adults with Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized, Double- blinded, Placebo controlled Trial, Acta Med Iran, 2014

 

 

2- چاپ كتاب

سال

 

1397

 

 

سال 1398

عنوان کتاب

 

اختلالات اضطرابی ، مرجع کامل روانپزشکی کاپلان-سادوک (مرجع امتحان دانشنامه تخصصی)، مشارکت

 

درمان های دارویی، مرجع کامل روانپزشکی کاپلان-سادوک (مرجع امتحان دانشنامه تخصصی) ، مشارکت

ناشر

 

ابن سینا

 

 

ناشر

ابن سینا

تالیف/ترجمه

 

ترجمه و همکاری در ویراستاری

 

ترجمه و همکاری در ویراستاری

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

2020

کنگره جهانی روانپزشکی

Strategies to reduce disease- related Stigma during Covid-19 Outbreak in Iran

تونس

1399

همایش مددکاری اجتماعی

نقش مددکار اجتماعی در تیم توانبخشی روانپزشکی

تهران

1398

همایش "آخرین دستاوردهای فناوری توانبخشی" دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فناوری در توانبخشی روانپزشکی،

تهران

1398

کنگره مورد های بالینی

اجبار موقعیتی در پذیرش درمان روانپزشکی، معرفی مورد( پوستر)

کرج

1398

کنگره مورد های بالینی

گزارش یک مورد سندرم سوزش دهان در بیمار مبتلا به افسردگی ماژور( پوستر)

کرج

1398

کنگره مورد های بالینی

چالشهای تشخیصی و در مانی در افسردگی دوقطبی همراه با اضطراب، معرفی مورد( پوستر)

کرج

1398

همایش سالیانه انجمن روانپزشکان

گزارش راه اندازی بخش آموزشی با رویکرد آموزشی جدید مولتی دیسیپلینری

تهران

1397

دوازدهمین کنگره دانش اعتیاد

Applying Virtual Reality in Substance Use Disorder

تهران

1397

دومین همایش اختلالات خلقی

Bipolar Disorder Type 2 with Concurrent Pre-Diabetes and Polycystic Ovarian Disease: A Tough Challenge, a Case Report

تهران

1397

دوازدهمین کنگره دانش اعتیاد

درمان اعتیاد در بارداری،یک مرور سیستماتیک

تهران

1397

 

Prevalence and Risk Factors of Substance Use Among Patients With Psychotic Disorder in Razi Psychiatry Hospital

تهران

1397

همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان ایران

واقعیت مجازی،گامی به جلو در تشخیص اختلال اسکیزوفرنی

تهران

1397

همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان ایران

واقعیت مجازی: روشی جدید در بازتوانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

تهران

1397

همایش سالیانه انجمن علمی روان پزشکان، دبیر علمی همایش ایران

حقوق بیمار در بستری اجباری،

تهران

1397

کنفرانس ماهانه انجمن متخصصان بیهوشی

دادن خبر بد

تهران

1397

همایش سالیانه انجمن روان پزشکان ایران ، دبیر علمی همایش

بررسی اثرات درمان با متادون در زنان باردار مبتلا به اختلال مصرف مواد

تهران

1396

کنگره علوم اعصاب شناختی

ارزیابی اختلالات شناختی در اسکیزوفرنیا

تهران

1396

همایش سالیانه انجمن روان پزشکان ایران

راهکارهای ارتقاء خدمات جامعه نگر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

تهران

1396

 

لزوم موسسه زدایی؛ راهکارها و پیشنهادها

تهران

1387

همایش جشن دانش

معرفی منظومه پژوهشی (مرکز تحقیقات) دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تهران

1387

همایش شکست مرزهای علم و دانش

معرفی منظومه پژوهشی (مرکز تحقیقات) دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تهران

 

 

 

 

جوايز و تشويق ها

-          حایز رتبه برتر در آزمون دانشنامه رشته روانپزشکی سال 1395

-          دریافت تقدیر نامه از طرف مدیر گروه روان پزشگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

-          دریافت تقدیر نامه از رییس سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید کشوری برای کسب رتبه دوم "حیطه یادگیری الکترونیکی"

-          دریافت تقدیر نامه از طرف دبیر همایش سالیانه انجمن روانپزشکان برای ارایه در جایزه سالیانه استاد داویدیان، 1398

-          پزشک مورد تقدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده از نظر فعالیتهای آموزشی (زنجان) 1386

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی