صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دکتر گلناز فیض زاده 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
دکتر گلناز فیض زاده
 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: گلناز فیض زاده خراسانی

رتبه علمی: دانشیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي:

پست الكترونيك شخصي:

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه:

http://psychiatry.uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=24&pageid=1248

پروفایل در Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=fgRzgasAAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus:

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35757325300

پروفایل در ORCID:

http://orcid.org/0000-0002-7903-0741

پروفایل در ResearcherID:

https://publons.com/researcher/2048903/golnaz-feyzzadeh/

 

تاریخ بروزرسانی:

990101

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1370

دکترا

علوم پزشکی ایران

تهران

پزشکی

1373

تخصص

علوم پزشکی ایران

تهران

روانپزشکی

زمینه های تخصصی

رواندرمانی

درمان و پیشگیری از اعتیاد

روانپزشکی سالمندان

سوابق آموزشی

 

فعالیتهای پژوهشی

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

ریاست بخش سینا 2 مرکز روانپزشکی رازی از 1390تا 1396

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1.Evaluation Of Prevalence And Factors Affecting The Change Of Diagnosis Of Mood Disorder To Schizophrenia After Six Years

Journal Of Shahid Sadoughi University Of Medical Sciences And Health …

2009

 

2.Burnout And Its Effective Factors Among The Personnel Of Razi Psychiatric Hospital

Archives Of Rehabilitation

2007

 

3.Burn Out And Related Factors In The Razi Hospital Staff

Rehabilitation

2007

 

4.Exposure To Domestic Violence In Senior Secondary School Students Of Tehran

Social Welfare Quarterly

2007

 

5.Demographic Characteristics Of Hospitalized Chronic Psychiatric Patients Over 55 In Psychiatric Raze Hospital In 2002

Kaums Journal (Feyz)

2005

 

6.Effectiveness Of Baclofen In Detoxification Of Opium Dependency, A Double-Blind Clinical Controlled Trial

Archives Of Rehabilitation

2003

 

7.Comparison Between The Pathways To The Psychiatric Office In Two Different Cities

Journal Of Rehabilitation

2002

 

1. آرش میراب زاده, پریسا پاكدل, كتایون خوشابی, محمدرضا خدایی, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تغییر تشخیص اختلالات خلقی به اسكیزوفرنیا، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. دوره هفدهم، شماره سوم، تابستان 1388،  صفحات 158 تا 167.

2. آرش میراب زاده, شهرام ایرانی، مرسده سمیعی، گلناز فیض زاده. فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در كارمندان بیمارستان روانپزشکی رازی، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره هشتم، ویژه نامه توانبخشی در بیماری ها و اختلالات روانی، 1386، شماره مسلسل 29، صفحات 64 تا 70.

3. مروئه وامقی، علی فیض زاده، آرش میراب زاده، گناز فیض زاده. مواجهه با خشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،  سال ششم، شماره 24، بهار 1386، صفحات 305 تا 325.

4.  آرش میراب زاده, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. مطالعه مشخصات زمینه ای بیماران بالاتر از 55 سال مبتلا به اختلال روانپزشكی مزمن بستری در بیمارستان روانپزشكی رازی، مجله فیض دانشگاه علوم پزشكی كاشان، سال نهم، شماره 2، تابستان 1384، صفحات 43 تا 48.

5. گلناز فیض زاده، آرش میراب زاده. بررسی اثر بكلوفن در سم زدایی بیماران وابسته به تریاك، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، سال چهارم، شماره چهاردهم و پانزدهم، پائیز و زمستان 1382، صفحات 24 تا 28.

6. آرش میراب زاده, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. بررسی مقایسه ای نحوه مراجعه به مطب روانپزشكی در تهران و یك شهرستان، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، سال سوّم، شماره دهم، پائیز 1381، صفحات   48 تا 55.

 

 

2- چاپ كتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

1. تا به حال خوانده اید؟حشیش . . .، ناشر: انتشارات كوشای فردا، بهار ۱۳۸۴

2. تا به حال خوانده اید؟ كافئین . . .، ناشر: انتشارات كوشای فردا، بهار ۱۳۸۳

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

 

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی