صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر امید رضايي 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
دكتر امید رضايي
 

 


دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: اميد رضائي

رتبه علمی: دانشیار

مقطع و رشته تحصیلی: تخصص روانپزشكي

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی.

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي: dr.rezaei@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي: dr_omid_rezaei@yahoo.com

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه: http://psychiatry.uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=24&pageid=1214

پروفایل در Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=K8Tk6loAAAAJ&view_op=list_works

پروفایل در  Scopus:  http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35730688800

ORCID iD : https://orcid.org/0000-0001-7685-4414

ResearcherID : https://publons.com/researcher/1554333/omid-rezaei/

Researchgate : https://www.researchgate.net/profile/Omid_Rezaei

تاریخ بروزرسانی:

14000501

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1384

بورد تخصصي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

تهران

روانپزشكي

1377

دكتراي حرفه اي

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي شهركرد

شهر كرد

پزشكي عمومي

زمینه های تخصصی

- فلوشیپ سایکوسوماتیک

- متخصص اعصاب و روان

- دستيار دوره تخصصي اعصاب و روان

- پزشك عمومي

سوابق آموزشی

استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

راهنما و مشاوره ی پايان نامه های دستياري 15مورد

راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد 30 مورد

مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد 10 مورد

ارائه كارگاه 3 روزه(كشوري) درمان اختلالات جنسي، شيراز، آذر ماه 86

ارائه كارگاه 3 روزه(كشوري) درمان اختلالات جنسي، تهران، آذر ماه 88

كارگاه يكروزه سوگ، انجمن علمي روانشناسي، سال88

كارگاه يكروزه خودكشي، انجمن علمي روانشناسي، سال 88

كارگاه يكروزه عوارض داروهاي روانپزشكي، انجمن علمي روانشناسي، سال 88

كارگاه 3روزه اختلالات شخصيت، شيراز، سال 88

كارگاه 3روزه(كشوري) تشخيص اختلالات اعصاب و روان، ايلام، 88

ارائه كارگاه 3 روزه درمان اختلالات جنسي، اراك، آذر ماه 89

كارگاه 3روزه اختلالات شخصيت، يزد، سال 89

كارگاه 3روزه(كشوري) تشخيص اختلالات اعصاب و روان، اردبيل، 89

ارائه كارگاه 3 روزه درمان اختلالات جنسي، يزد، آذر ماه 90

كارگاه 3روزه اختلالات شخصيت، ياسوج، سال 90

فعالیتهای پژوهشی

- Applying psychoeducational program on general health and communication skills in caregivers of patients with schizophrenia: A randomized controlled trial

- Using Image Processing in the Proposed Drowsiness Detection System Design

- Restless legs syndrome in patients infected with Helicobacter pylori

- Determinants of seat belt use behaviour: a protocol for a systematic review

- Do needle and syringe programs reduce risky behaviours among people who inject drugs in Kermanshah City, Iran? A coarsened exact matching approach

- Social determinants associated with risky sexual behaviors among men who inject drugs in Kermanshah, Western Iran

- Decomposition of Economic Inequality in Needle and Syringe Programs Utilization to its Determinants among Men Who Inject Drugs in Tehran using Blinder-Oaxaca Decomposition Method

- Factors associated with HIV risk perception among people who inject drugs: Findings from a cross-sectional behavioral survey in Kermanshah, Iran

- The effect of bupropion on sexual function in patients with Schizophrenia: A randomized clinical trial

- Factors related to job burnout among nurses in the Razi Psychiatric Hospital, Iran.

- Comparing Injecting Risk Behaviors of Long-Term Injectors with New Injectors in Tehran, Iran.

- Executive function and attention deficits in Post-Traumatic Stress Disorder: A study on Iranian war veterans

- The effect of pet therapy concurrent with common medication on positive, negative, cognitive and motor symptoms of schizophrenia: A randomized control trial

- Factors associated with HIV testing among people who inject drugs Tehran

- Patterns of relapse risks and related factors among patients with schizophrenia in razi hospital, iran: A latent class analysis

 

- طراحی سیستم ثبت اختلالات سایکوتیک در بیمارستان روانپزشکی رازی: فاز دوم- استقرار و نمونه گیری (1400)

- بررسی ساختار عاملی و سودمندی بالینی سیاهه خودگزارشی خود جرحی (1400)

- بررسی ارتقا کیفیت خدمات درمانی با کمک حیوانات خانگی در بهبود علایم منفی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا غیر بستری: مطالعه تصادفی شده(1399)

- بررسی اثربخشی برنامه بازگشت به اجتماع بر پیامدهای درمانی حین بستری مبتلایان به اختلالات طیف اسکیزوفرنیا و مقایسه آن با درمان روانپزشکی متعارف این بیماران در مرکز روانپزشکی رازی (1396)

- بررسي ميزان اطلاعات بيماران و پرسنل بهداشتي از شيوه درست كاركرد افشانه هاي استنشاقي

- شناخت كاربردهاي درمان با تشنج الكتريكي در مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي

- ارزش يابي دروني گروه روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- عملكرد خانواده بيماران با اختلال هويت جنسي

- آسيبهاي اعصاب و روان بيماران با اختلال هويت جنسي

- مكانيسم هاي مقابله در بيماران با اختلال هويت جنسي

- تعيين نيمرخ شخصيتي بيماران با اختلال هويت جنسي

- سلامت روان در بيماران با كلستومي

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

- ریاست مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

- سرپرست مرکز تحقیقات سایکوز

- سرپرست مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي

- معاونت درمان مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي

- سرپرست واحد EDO، مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي

- رئيس بخش سينا2، مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي

- پزشك مسئول مركز شمارة يك شهرستان اصفهان 2 سال

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

- عضو کمیته آزمون گواهینامه روانپزشکی

- عضو انجمن علمي روانپزشكان ايران

- كارشناس سازمان پزشكي قانوني كل كشور

- عضو كميته امتحانات دستياري گروه روان پزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

- عضو كميته پژوهشي مركز روان پزشكي رازي

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

- The Effect of Zolpidem on Language Function of Patients with Nonfluent Variant of Frontotemporal Dementia: A Pilot Study

Clinical Neuropharmacology
44(3), pp. 81-84. 2021

 

- Association between sleep quality and quality of life among students: A cross sectional study

International Journal of Adolescent Medicine and Health
32(2),20170111. 2020

 

- Factors associated with injecting-related risk behaviors among people who inject drugs: a systematic review and meta-analysis study

Journal of Addictive Diseases
pp. 420-437. 2020

 

- Factors related to job burnout among nurses in the Razi Psychiatric Hospital, Iran

International Journal of Adolescent Medicine and Health
32(3),20170146. 2020

 

- Factors associated with time between using a drug and injection initiation among people who inject drugs in Kermanshah, Iran

International Journal of Adolescent Medicine and Health
32(5),20170204. 2020

 

- Factors associated with HIV testing among people who inject drugs: a meta-analysis

Journal of Addictive Diseases
38(3), pp. 361-374. 2020

 

- Animal-assisted therapy on happiness and life quality of chronic psychiatric patients living in psychiatric residential care homes: a randomized controlled study

BMC Psychiatry
20(1),575. 2020

 

- Decomposition of Economic Inequality in Needle and Syringe Programs Utilization to its Determinants among Men Who Inject Drugs in Tehran using Blinder-Oaxaca Decomposition Method

Substance Use and Misuse
53(7), pp. 1170-1176. 2018

 

- Applying psychoeducational program on general health and communication skills in caregivers of patients with schizophrenia: A randomized controlled trial

O Rezaei, A Bayani, Y Mokhayeri, K Waye, Y Sadat, J Haroni, M Latifi, ...

The European Journal of Psychiatry 32 (4), 174-181

2018

 

- Restless legs syndrome in patients infected with Helicobacter pylori

F Rezvani, M Sayadnasiri, O Rezaei

Neurological research 40 (7), 583-587

2018

 

- Decomposition of economic inequality in needle and syringe programs utilization to its determinants among men who inject drugs in tehran using blinder–oaxaca decomposition method

M Noroozi, E Rahimi, H Ghisvand, M Qorbani, H Sharifi, A Noroozi, ...

Substance use & misuse 53 (7), 1170-1176

2018

 

- Factors associated with time between using a drug and injection initiation among people who inject drugs in Kermanshah, Iran

M Noroozi, MH Farhadi, B Armoon, A Farhoudian, ZJ Shushtari, ...

International journal of adolescent medicine and health

2018

 

- Do needle and syringe programs reduce risky behaviours among people who inject drugs in Kermanshah City, Iran? A coarsened exact matching approach

M Noroozi, BDL Marshall, A Noroozi, B Armoon, H Sharifi, A Farhoudian, ...

Drug and alcohol review 37, S303-S308

2018

 

- Factors related to job burnout among nurses in the Razi Psychiatric Hospital, Iran

O Rezaei, K Habibi, DA Ghahestany, M Sayadnasiri, B Armoon, V Khan, ...

International journal of adolescent medicine and health

2018

 

- Factors associated with HIV risk perception among people who inject drugs: Findings from a cross-sectional behavioral survey in Kermanshah, Iran

B Armoon, M Noroozi, Z Jorjoran Shushtari, A Sharhani, E Ahounbar, ...

Journal of Substance Use 23 (1), 63-66

2018

 

- Significant differences in motor threshold between figure-8 and double-cone coils for repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with refractory depression

P Miron, VD Jodoin, L Montplaisir, P Lespérance

European journal of psychiatry 32 (4), 195-196

2018

 

- Patterns of Relapse Risks and Related Factors among Patients with Schizophrenia in Razi Hospital, Iran: A Latent Class Analysis

N Mehdi, A Neda, A Bahram, R Omid, S Mohammad, N Somayeh, ...

Polish Psychological Bulletin

2018

 

- The Effect of Pet Therapy Concurrent with Common Medication on Positive, Negative, Cognitive and Motor Symptoms of Schizophrenia: A randomized control trial

B Armoon, N Zahra, O Rezaei, B Seyedshahab, H Mostafa

Polish Psychological Bulletin

2018

 

- The Effectiveness of Group logo therapy on Life Expectancy and Resilience among Divorced Women

T Poostchiyan, AS Kazemi, O Rezaei, MS Kazemi

IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING (IJPN) 5 (600191), 45-51

2018

 

- Mohammad Razaghi Kashani E, Kami M, Rezaei O. Executive Function and Attention Deficits in Post-Traumatic Stress Disorder: A Study on Iranian War Veterans

R Samadi

Iranian Rehabilitation Journal 16 (1), 17-24

2018

 

- The effect of bupropion on sexual function in patients with Schizophrenia: A randomized clinical trial

O Rezaei, F Fadai, M Sayadnasiri, MA Palizvan, B Armoon, M Noroozi

The European Journal of Psychiatry 32 (1), 11-15

2018

 

- The study of memory and executive dysfunction in patients infected with Helicobacter pylori

F Rezvani, M Sayadnasiri, O Rezaei

Neurological research 39 (11), 953-958

2017

 

- Association between sleep quality and quality of life among students: a cross sectional study

O Rezaei, Y Mokhayeri, J Haroni, MJ Rastani, M Sayadnasiri, H Ghisvand, ...

International journal of adolescent medicine and health

2017

 

- The Effect of the Implementation of Task Based Language Teaching on Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension Performance

O Rezaei, M Mehri, P Shakerian

Journal of Applied Linguistics and Language Research 4 (7), 247-259

2017

 

- Determining the effectiveness of the third person interview in the level of insight psychotic patients

M Mehdizadeh, O Rezaei, B Dolatshahi

Psychiatry research 245, 238-242

2016

 

- Evaluating the Co-morbidity of Major Depression Disorder and Personality Disorder in 18-60 Year Old Women Referring to Outpatient Clinics.

FL Alhooei, O Rezaei, B Dolatshahi

Turk Psikoloji Dergisi 31 (77)

2016

 

- Third-person diagnostic interview on the cognitive insight level of psychotic patients with an insight at the denial level

M Mehdizadeh, O Rezaei

Indian journal of psychological medicine 38 (3), 217

2016

 

- Investigating the Role of Pop Songs on Vocabulary Recall, Attitude and Retention of Iranian EFL Learners: The Case of Gender.

P Shakerian, O Rezaei, ZT Murnani, H Moeinmanesh

Advances in Language and Literary Studies 7 (2), 121-128

2016

 

- Quality of life in female adults with borderline personality disorder

O Rezaei, B Dolatshahi, H Tavakoli, K Parsi, H Tavakoli

2016

 

- Evaluation of IELTS Preparatory Courses in Iran: Teaching Practices and Strategies in Focus

O Rezaei, H Barati, M Youhanaee

TEACHING ENGLISH LANGUAGE (TEACHING ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE SOCIETY …

2016

 

- Postoperative meningitis: The necessity of establishing a national comprehensive program

O Rezaei, S Shokouhi, M Hajiesmaeili

Archives of Neuroscience 3 (2)

2016

 

- Effectiveness of training in improving attention and working memory on continuous performance in ADHD children

Z Mohammadi, O Rezaei, M Fesharaki

Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch 25 …

2015

 

- IN VIVO ANTICANCER SCREENING OF ‘PORTULACA QUADRIFIDA LINN’ON COLON CANCER

SM Khasim, EP Kumar

2015

 

- Comparison of Language Disorders in Psychotic Disorder (Schizophrenia, Bipolar Disorder, Drug-Induced Psychosis)

S Zamanian, O Rezaei

International Journal of Psychology Research 10 (3), 279

2015

 

- Psychiatric Drug Consumption Among Multiple Sclerosis Patients Before and After Disability Pension; a Controlled Register Study

P Brenner, E Mittendorfer-Rutz, J Jokinen, K Alexandersson, J Hillert, ...

European Psychiatry 30, 616

2015

 

- Quality of Life and Mental Disorders in Patients After Coronary Artery Bypass Grafting

O Rezaei, M Mandegar, B Dolatshahi, R Komeilian

European Psychiatry 30, 619

2015

 

- A Comparison on Brainwaves in High Hypnotizable People and Low Hypnotizable Ones by Neurofeedback System.

N Najafi, S HassanKalhori, O Rezaei, S Masafi

Caspian Journal of Applied Sciences Research 4 (3)

2015

 

- Neurofeedback training in schizophrenia: A study on executive functioning

G Feizzadeh, O Rezaei, P Naimijoo

European Online Journal of Natural and Social Sciences 4 (1), 106

2015

 

- Effectiveness of Biofeedback on Quality of Life in Patients with Dyssynergic Defecation Disorder

O Rezaei, NE Daryani

Govaresh 19 (3), 182-190

2014

 

- Personality patterns in narcotics anonymous members versus individuals with addiction receiving methadone maintenance therapy

S Akhondzadeh, M Shabrang, O Rezaei, F Rezaei

Iranian journal of psychiatry 9 (3), 158

2014

 

- Cognitive emotion regulation strategies in women with major depressive disorder

H Tavakoli, O Rezaei, B Dolatshahi

Malaysian Journal of Psychiatry 23 (1), 37-44

2014

 

- The Effectiveness of Rivastigmine in Reducing Tardive Dyskinesia Symptoms in Patients with Schizophrenia.

AA Jahanian, O Rezaei, F Fadai, A Yaraghchi

Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology 20 (1)

2014

 

- Investigating the attitude of graduate psychiatrists towards Objective Structured Clinical Examination (OSCE) and conventional clinical interview examination

A Mirabzadeh, M Karimloo, O Rezaei, F Fadai, N Alibeigi, R Mazinani, ...

Iranian journal of psychiatry 9 (2), 110

2014

 

- A Comparison on Neuropsychological Correlates between Schizophrenia, Bipolar and Amphetamine Induced Psychotic Disorder.

S Ostadghafour, R Hosseini, S Masafi, O Rezaei

International Medical Journal 21 (1)

2014

 

- EPA-0044-The clinical correlations of unawareness of mental disorder in psychotic patients

R Hosseini, O Rezaei, K Naserbakht, E Amere

European Psychiatry 29, 1

2014

 

- The relationship between sexual function and quality of life in patients with irritable bowel syndrome

AN Noosh-abadi, O Rezaei, N Ebrahimi-Daryani

Govaresh 18 (4), 216-223

2014

 

- Compare of Executive Function in Bipolar I Disorder and Schizophrenia

M Kamran-Derakhshan, O Rezaei, B Dolatshahi, A Mirab-Zadeh

Archives of Rehabilitation 14 (3), 73-79

2013

 

- The relationship between locus of control with success in methadone therapy in substance abuse disorder

M Mardane, H Rafiey, S Masafi, O Rezaei

International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine …

2013

 

- Neuropsychological correlates of delusional beliefs in psychotic patients

S Hassan Kalhori, R Hosseini, S Masafi, O Rezaei

Int J Adv Lif Sci 6 (3), 185-91

2013

 

- Quality of Life and Mental Disorders in Patients after Coronary Artery Bypass Grafting/O. Rezaei, R. Komeilian, L. Fattah, M.-H. Mandegar, B. Dolatshahi

О Rezaei

World Applied Sciences Journal 26 (1), 34-38

2013

 

- UDC: 338.48 ATTITUDES OF LOCAL RESIDENTS TOWARD THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN A DEVELOPING SOCIETY: THE CASE OF TORQABEH, IRAN

S Seyfi, AH Nikjoo, O Rezaei, A Siyamian

Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism 8 (2), 289-299

2013

 

- Predicting quality of life on the basis of illness perception in patients with irritable bowel syndrome

A Moghimian, N EbrahimiDaryani, A Yaraghchi, F Jomehrie, O Rezaei

Govaresh 18 (3), 164-171

2013

 

- Predicting Quality of Life on the Basis of Type D Personality in Patients with Irritable Bowel Syndrome

MS Nazari, NE Daryani, A Yaraghchi, N Farrokhi, O Rezaei

Govaresh 18 (2), 80-87

2013

 

- Identifying the personality patterns in patients with multiple sclerosis (MS)

M Mirzaei, N Jaryani, S Masafi, S AfsarAski, B Dolatshahi, O Rezaei

International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine …

2012

 

- Relationship of Blood C—reactive protein (CRP) Level and Cognitive Deficit in Patients with Schizophrenia

N Diyanoosh, O Rezaei, S Masafi, A Nazeri, H Hoseynzade

International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine …

2012

 

- The Effect of Content Familiarity and Test Format on Iranian EFL Test Takers’ Performance on Test of Reading Comprehension

O Rezaei, H Barati, M Youhanaee

International Journal of Applied Linguistics and English Literature 1 (4), 1-14

2012

 

- The quality of life of hematological malignancy patients with major depressive disorder or subsyndromal depression

O Rezaei, RA Sharifian, M Soleimani, A Jahanian

The International Journal of Psychiatry in Medicine 44 (2), 149-163

2012

 

- CURRENT ISSUE MINERVA PSICHIATRICA

A Vaziri, O Rezaei, B Dolatshahi

Minerva Psichiatrica 53 (2), 101-6

2012

 

- Adjunctive treatment with gabapentin in bipolar patients during acute mania

AN Astaneh, O Rezaei

The International Journal of Psychiatry in Medicine 43 (3), 261-271

2012

 

- Recognizing of the Primary Maladjusted schema in Opium-dependent and Opium-independent Individuals

O Rezaei, H Hossein-Zadeh, B Dolatshahi, S Masafi, F Jafari

Archives of Rehabilitation 12, 37-44

2012

 

- The effect of methadone on sexual function in male dependent to opiates

M Roshanpajhu, M Khodaei, E Tafi, O Rezaei, A Nazeri, A Baghestani, ...

Journal of Rehabilitation 12 (5), 65-71

2012

 

- Formulaic Sequences and Their Relationship with Speaking and Listening Abilities.

E Khodadady, S Shamsaee

English Language Teaching 5 (2), 39-49

2012

 

- Effectiveness of cognitive behavioral therapy a long with conventional treatment in asthma patients compared with solely conventional therapy

M Jamali Motlagh, O Rezaei, L Fata, H Jamaati, S Masafi

IJCRIMPH 4 (9), 1651-1662

2012

 

- The Exploration of the Associations between Locus of Control & High School Students’ Language Achievement

O Rezaei, S Davoudi

International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 35

2012

 

- The relationship between Illness perception and quality of life in Iranian patients with coronary artery bypass graft

A Yaraghchi, O Rezaei, MH Mandegar, R Bagherian

Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 3329-3334

2012

 

- Relationship of serum serotonin and salivary cortisol with sensation seeking

S Shabani, M Dehghani, M Hedayati, O Rezaei

International Journal of Psychophysiology 81 (3), 225-229

2011

 

- Efficacy of biofeedback associated with relaxation in decreasing anxiety in women with breast cancer during chemotherapy

S Masafi, O Rezaei, H Ahadi

Procedia-Social and Behavioral Sciences 30, 143-148

2011

 

- CURRENT ISSUE MINERVA PSICHIATRICA

F Akbarpour, O Rezaei, MR Khodaie-Ardakani, M Sheikhvatan, ...

Minerva Psichiatrica 51 (4), 263-9

2010

 

- Investigating the relationship between macroeconomic variables and stock index returns in cash: Tehran Stock Exchange

H SAJADI, H FARAZMAND, H ALISUFI

JOURNAL OF MACROECONOMICS (JOURNAL OF ECONOMICS SCIENCES) 10 (239), 123-150

2010

 

- IS EXECUTIVE FUNCTION DISTINGUISHING SCHIZOPHRENIA FROM BIPOLAR DISORDER?

MK DERAKHSHAN, AMR KHODAEE, O REZAEI, B DOLATSHAHI, ...

IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY 16 (362), 296-296

2010

 

- Prevalence of metabolic syndrome among an Iranian cohort of inpatients with schizophrenia

O Rezaei, MR Khodaie-Ardakani, MH Mandegar, E Dogmehchi, ...

The International Journal of Psychiatry in Medicine 39 (4), 451-462

2009

 

- Prevalence of metabolic syndrome among an Iranian cohort of inpatients with schizophrenia

O Rezaei, MR Khodaie-Ardakani, MH Mandegar, E Dogmehchi, ...

The International Journal of Psychiatry in Medicine 39 (4), 451-462

2009

 

- Process of effectiveness of accelerated experiential dynamic psychotherapy

S Mohammad, A Jazayeri, B Dowlatshahi, O Rezaei, A PourShahbaz

Iranian Journal of War and Public Health 1 (3), 60-75

2009

 

- Temporary Strict Maternal Avoidance of Cow’s Milk and Infantile Colic

O Rezaei, S Shahzamanian, SH Gorgani, F Sajedi

Acta Medica Iranica, 451-454

2009

 

- Investigation of Personality Disordes and Personality Traits in Men with Gender Identity Disorder

N Noorian, B Dolatshahi, O Rezaei

Archives of Rehabilitation 9 (1), 55-60

2008

 

- The Reasons of Electroconvulsive Therapy Prescription in Razi Psychiatric Therapeutic and Teaching Hospital

O Rezaei, F Fadaei, S Hemmati, B Dolatshahi, M Karimlou

Archives of Rehabilitation 8, 14-20

2007

 

- Family Functioning in Patients with Gender Identity Disorder

O Rezaei, SM Saberi, H Shahmoradi, G Malek-Khosravi

Archives of Rehabilitation 8, 58-63

2007

 

- The prevalence of Psychological Problems in patients with gender identity disorder

M Asgari, SM Saberi, O Rezaei, B Dolatshahi

Article in Persian]. J Foren Med 13 (3), 181-6

2007

 

- Effect of Migraine on Economic Status and Quality of Life of Patients

K Gharahgozloo, MN Koopaee, O Rezaei, S Semnanian

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 56, 1-2

1998

 

- Effect of migraine on economic status and quality of life of patients

M Najafi Koopaee, S Semnanian, O Rezaei, K Gharahgozloo

Tehran University Medical Journal TUMS Publications 56 (1), 91-98

1998

 

- Recovery of Indium from Mobile Phone Touch Screen Using Adapted Acidithiobacillus ferrooxidans

O Rezaei, SM Mousavi, F Pourhossein

 

- The Assessment of Effect of Social Work Interventions on Decrease of Hospitalization Frequencies and Relapse of Schizophrenic Patients in Razi Psychiatric Medical Education Center

M Azizi Fahliani, F Rooshenas, HR Khankeh, G Raheb, ...

Razavi International Journal Medicine 13 (26)

2- چاپ كتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

نگارش فصل اختلالات رفتاري كتاب " كودك و خانواده"، انتشارات ماني 1385

تأليف فصل 33 از كتاب درسنامه روانپزشكي باليني و علوم رفتاري، انتشارات ارجمند 1391

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

- اختلالات سايكوتيك ايجاد شده بر اثر بيماريهاي طب داخلي – بازآموزي پزشكان عمومي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- روانپزشكي مشاوره – رابط بازآموزي روان پزشكان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- اسكيزوفرنيا- بازآموزي روانپزشكان-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

- اختلالات اضطرابي – بازآموزي پزشكان عمومي- محل اجلاس سران

- خودكشي – بازآموزي پزشكان عمومي- مركز همايشهاي رازي

- آئين و اخلاق ارتباط با بيمار-كنگره كشوري اخلاق پزشكي كاربردي-دانشگاه علوم پزشكي مشهد

- كاربرد شربتهاي سينه در بيماريهاي ريوي- دومين همايش سالانه انجمن فوق تخصصي عفوني كودكان-دانشگاه علوم پزشكي شيراز

- كاربردهاي درمان با تشنج الكتريكي – كنگره انجمن علمي روانپزشكان ايران – تهران بيمارستان ميلاد

جوايز و تشويق ها

- رتبه دوم بورد تخصصي كشوري اعصاب و روان شهريورماه 1384

- دانشجوي برجسته سال 1383

- كسب رتبه داور برتر در سال 1390

- كسب رتبه پژوهشگر برتر در سال 1392

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی