صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر علي ناظري آستانه 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
دكتر علي ناظري آستانه
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: علي ناظري آستانه

رتبه علمی: دانشيار

مقطع و رشته تحصیلی: تخصص روانپزشكي

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي: a.nazeri@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي:alinazeri_76@yahoo.com

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه:  http://psychiatry.uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=24&pageid=1148

سایت اختصاصی:

 

پروفایل در Google Scholar:  http://scholar.google.com/citations?user=DMGyzSAAAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus:  http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=16400624300

Author ID: 16400624300

https://www.researchgate.net/profile/Ali_Nazeri_Astaneh

تاریخ بروزرسانی:

15/01/99

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

- تخصص روانپزشکي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز مهر ماه، 1382 تا 1385

- پزشکي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، 1373 تا 1380

- ديپلم علوم تجربي، مركز پرورش استعدادهاي درخشان، اراك ، 1373    

زمینه های تخصصی

- گذراندن دوره مقدماتی و بیشرفته رواندرمانی تحلیلی در بیمارستان روزبه دانشگاه علوم بزشکی تهران در حد فاصل سالهای 1385 تا 1387

- گذراندن کارگاههای روش تحقیق بالینی و آموزش بزشکی مبتنی بر شواهد وطراحی و تحلیل سئوالات چهار گزینه ای و آموزشOSCE

- توانایی استفاده از منابع الکترونیکی و بانکهای اطلاعاتی

- تسلط كامل به زبان انگليسي (قبولي در آزمونِ  F.C.E Muck در سال 1380)

سوابق آموزشی

- آموزش دستیاران روانپزشکی در بیمارستان روانپزشکی رازی به عنوان عضو گروه روانبزشکی دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی

- تدریس واحدهای درسی درمانهای فیزیکی و دارویی روانبزشکی برای دانشجویان روانشناسی مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی

- راه اندازی و عضویت در کمیته رواندرمانی   و کمیته OSCE در گروه روانبزشکی جهت آموزش دستیاران و عضویت در کمیته امتحانات گروه مربوطه

فعالیتهای پژوهشی

-  مشاوره پايان نامه ((تاثير شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر خود دلسوزي و كيفيت خواب بيماران مرد مبتلا به اختلال دوقطبي بستري در بيمارستان روان پزشكي رازي در سال 1397((

-  مشاوره پايان نامه ))اثر بخشي جريان مستقيم الکتريکي فرا جمجمه اي در کاهش علائم وسواس جبري در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري  مقاوم به درمان((

-  راهنمايي پايان نامه ))مقايسه نگرش و دانش دستياران روانپزشکي در مورد روان درماني قبل و بعد از دوره روان درماني))

-  داوری بایان نامه ))بررسي تغييرات سطح بيومارکرهاي خوني درد و وضعيت درماني پلي‌فرماسي آنتي سايکوتيک و مونوتراپي با آريپيرازول در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا با سير طولاني مدت((

-  داوری بایان نامه (( روایی سازه و تشخیصی اختلال شخصیت مرزی در مدل طبقه بندی سلسله مراتبی آسیب روانی))

-  راهنمايي پايان نامه (( تعيين نقش عوامل دموگرافيک، نقص حافظه و عملکرد اجرايي، در عدم پاسخدهي به درمان دارويي فلوواکسامين در بيماران دچار اختلال وسواسي- جبري((

-  داوری بایان نامه "))بررسي اثربخشي ويتامين ب12 بر پيشگيري از سقوط در افراد مبتلا به بيماريهاي روانپزشکي مزمن در بخشهاي پرديس بيمارستان رازي((

-  داوری بایان نامه ((بررسی روایی ساختاری مدل طبقه بندی سلسله مراتبی ابعادی و سودمندی تشخیصی آن در اختلالات شخصیت ((

-  راهنمايي پايان نامه ((بررسي تاثير داروي آمانتادين بر بهبود راه رفتن بيماران اسکيزوفرنياي دچار اختلال راه رفتن و مقايسه با گروه کنترل : يک کارآزمايي باليني تصادفي ((

-  داوری بایان نامه "((بررسي تشخيص بيماران رواني مجرم ارجاعي از قوه قضائيه به بيمارستان رازي از نظر اختلالات محور I، II، III بر حسب DSM IV- TR با بيماران غير ارجاعي از قوه قضائيه ((

-  داوری بایان نامه )) بررسي  تاثير ال- کارنوزين به عنوان درمان کمکي روي علايم منفي بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا، يک مطالعه دوسوکور ))

-  داوری بایان نامه ((مقايسه اثر درماني ترکيب سديم والپروات با کوئتياپين  يا هالوپريدول در بيماران بستري با تشخيص اختلال دو قطبي نوع يک با دوره مانيا يا تابلوي مختلط در بيمارستان روانپزشکي رازي))

-  راهنمايي پايان نامه ((اثربخشي درمان مبتني بر تنظيم هيجاني در اختلال افسردگي عمده ((

-  راهنمايي پايان نامه ((مقايسه اثر درماني ترکيب والپروات سديم با ريسپريدون و يا آريپيپرازول در بيماران بستري با تشخيص مورد دو قطبي نوع يک با دوره مانيا يا محتلط بستري در بيمارستان روانپزشکي رازي))

-  راهنمايي پايان نامه ((مقايسه اثر بخشي درمان فراشناختي، کلوميپرامين و درمان ترکيبي در بهبود علايم وسواسي -جبري و سطح کلي اضطراب در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري))

-  داوری بایان نامه ((بررسي تاثير رالوکسيفن به عنوان درمان کمکي در مردان 20 تا 55 ساله مبتلا به اسکيزوفرني مداوم: يک کارآزمايي باليني تصادفي دوسو بي خبر با کنترل دارونما((

- داوری بایان نامه ((مقايسه اثر هالوپريدول و رسپريدون در کنترل علايم اختلات روانپریشانه ايجاد شده توسط آمفتامين))

- داوری بایان نامه (( اثر بوبروبیون بر برخی کارکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیک ))

- داوری بایان نامه (( بررسی انتظارات خانواده ها از بستری بیماران در بیمارستان روانبزشکی رازی و تاثیر آن بر بستری مجدد بیماران ))

- داوری بایان نامه((شناسایی اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکرد جنسی مردان وابسته به مواد افیونی))

- داوري پايان نامه ((بررسي موارد بستري نابساماني شخصيت مرزي در مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي و تطبيق ويژگيهاي آن با معيارهاي نابساماني خلقي دوقطبي نوع دو بر اساس معيارهاي DSM-IV-TR))

- راهنمايي پايان نامه ((بررسي اثر داروي جينكوبيلوبا در رفع  نقائص شناختي در بيماران اسكيزوفرنيك))

- راهنمايي پايان نامه ((اثربخشي درمان مبتني بر تنظيم هيجاني در فوبياي اجتماعي))

- راهنمايي پايان نامه ((مقايسه اثر درماني ميرتازاپين و سيتالوپرام در بيماران سرپايي مبتلا به اختلال افسردگي عمده با علائم اضطرابي))

- مشاوره پايان نامه ((مقايسه اثر درماني ليتيوم همراه با توپيرامات و ليتيوم همراه پلاسبو، در بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي I، فاز مانيا، بستري در بيمارستان روانپزشكي رازي))

- مشاوره پايان نامه ((مقايسه اثر سيتالوپرام و ونلافاكسين در درمان افسردگي آتيپيك))

- داوري پايان نامه بررسي آسيب شناسي رواني بر حسب سياهه نشانگان رواني تجديد نظر شده90 در بيماران

- مبتلا به نشانگان روده تحريك پذيرمراجعه كننده به بيمارستان طالقاني تهران از ابتدار مهر1389 تاابتداي مهر1390

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

- معاونت گروه روانپزشكي از مهر ماه 1389

- مسؤول آموزش دستياري گروه روانپزشكي از مهر ماه 1389

- استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عضو گروه روانبزشکی از آبان 1385و ارتقاء به دانشياري از آذرماه 1395

- معاونت درمان بيمارستان روانپزشكي رازي تا 1397

- عضویت در کمیته اصلی مدیریت کیفی بیمارستان رازی

- دبیر کمیته مرگ و میر بیمارستانی در بیمارستان رازی

- رابط فرهنگي گروه روانپزشكي با معاونت آموزشي دانشگاه از مهرماه 1392

- عضویت در کمیته پژوهشی بیمارستان رازی

- عضويت در كميته رواندرماني، OSCE، جامعه نگر و كميته آموزش گروه روانپزشكي

- عضویت در کمیته های رواندرمانی و آموزش  انجمن روانبزشکان ایران

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

- همکار علمی و مرورگر مقالات تخصصی در مجله International Journal of Psychiatry in Medicine

- کارشناس برنامه های رادیویی و تلویزیونی در رادیو ایران و سلامت و شبکه خبر.

- نویسنده مقاله در هفته نامه سلامت و روزنامه خراسان و مجله انجمن آلزایمر ایران (( قاصد محبت))

- دبیر اجرایی  دومین برنامه آموزش مداوم روانبزشکان سال 1386

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1- The effect of schema therapy on emotion regulation, happiness, and procrastination in health center employees

Zeinab Hajikhaniyan 1, Ali Nazeri Astaneh 2, *, Gita Sadighi 3 and Reza Koushkestani 3

2-The associations between lying with Physical and Mental health statute students at University of Shahrekord, Iran

Mansoureh Kiani Dehkordi, Ali Nazeri Astaneh, Nayereh Abdali, Freshteh Kiyani, Mostafa Madmoli, Mansoor Khaledi, Masoud Lotfizadeh

International Journal of Ayurvedic Medicine,10(2), 194-197

2019

3-Social and demographical determinants of quality of life in people who live with HIV/AIDS infection: evidence from a meta-analysis

Hesam Ghisvand, Peter Higgs, Mehdi Noroozi, Gholamreza Ghaedamini, Harouni, Morteza Hemmat, Elahe Ahounbar, Javad Haroni, Seyran Naghdi, Ali Nazeri Astaneh & Bahram Armoon

BIODEMOGRAPHY AND SOCIAL BIOLOGY

https://doi.org/10.1080/19485565.2019.1587287

2019

4- Comparison of the effect of lithium plus quetiapine with lithium plus risperidone in children and adolescents with bipolar I disorder: a randomized clinical trial

AN Nastaran Habibi, Nasrin Dodangi

Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI) 31 (1)

2017

5- Comparison of the Efficacy of Risperidone and Aripiprazole in Combination with Sodium Valproate in Patients with Acute Manic or Mixed Episodes

AB Bahman Dieji , Ali Nazeri Astane , Omid Rezaie

Iranian Nursing Scientific Association (INA) 5 (2)

2017

6- Effect of Nepeta menthoides on cognitive disorders in Alzheimer’s disease: a clinical trial

MM A. Abdolahadi, A. Nazeri, S. Esmaeili, Z. Amiri

European Online Journal of Natural and Social Sciences 2017 6 (2), 228-237

2017

7- Comparative Study Metacognitive Therapy Versus Clomipramine And Combined Therapy In The Improvement Of Obsessive-Compulsive And Anxiety Symptoms In Patients With Obsessive-Compulsive Disorder (Ocd): A Randomized Clinical Trial

N Tavakkolian, AN Astaneh, MR Najarzadegan, N Alibeigi

WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 5 (7)

2016

8- Emotion Regulation In Major Depressive Disorder

A Matari, AN Astaneh, P Faridnia, N Alibeigi

WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 5 (6)

2016

9- Nootropic plants in Iranian traditional medicine; an overview

N Abdolahadi Azam, Movahhed Mina, smaeili Somayeh

International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) 7 (4 ...

2016

10- Investigating Types Of Psychiatric Medications Prescribed By Non-Psychiatric Physicians And Their Consistency With The Patients Mental Status In Karaj

F Fadai, S Ashkevari, N Alibeigi, MR Khodaie Ardakani, A Nazeri Astane

URMIA MEDICAL JOURNAL 26 (6), 493-503

2015

11- Efficacy and safety of aripiprazole for treatment of irritability in children with autistic disorder: an open-label study

N Habibi, N Dodangi, A Nazeri

Iranian journal of medical sciences 40 (6), 548

2015

12- Comparison Of Therapeutic Effects Of Mirtazapine And Citalopram On Out-Patients With Major Depressive Disorder With Anxiety Symptoms

ZM Kamelia Goodarzi, Dr. Ali Nazeri Astaneh*, Robabeh Mazinani, 4Neda Alibeigi

world journal of pharmaceutical research 4 (8), 346-357

2015

13- The Effects Of Ginkgo Biloba Extract On Cognitive Deficit In Schizophrenic Patients

SHG Hamid Jafari, *Ali Nazeri Astaneh, Omid Rezaei, Behrooz Dolatshahi

world journal of pharmaceutical research 4 (8), 337-345

2015

14- Emotion regulation in social phobia : a case series

SA  Siroos Jahangiri, Ali Nazeri astaneh, Neda Alibeigi, Morteza Noori- Khajavi

international journal of analytical, pharmaceutical and biomedical sciences ...

2015

15- Preliminary Investigation on Duloxetine Efficacy in the Treatment of Children With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

AN Nasrin Dodangi, Nastaran Habibi

J Compr Ped 6 (4)

2015

16- Comparison Of Citaloperam Versus Venlafaxine In Treatment Of Atypical Depression

SH Garakani, AN Astaneh, HR Hekmat

www. ijapbs. com 4 (3) 

2015

17- Investigating The Effect Of Years Of The Psychiatry Residency On The Developing Physician-Patient Empathy

MN Khajavi, S Tabesh, S Afghah, A Nazeriastaneh

International journal of biology pharmacy and allied science 4 (4)

2015

18- Effect of Topiramate on Weight Control in Bipolar Type I Patients Receiving Lithium and Antipsychotics during Manic Episode

Z Mirsepassi, R Mazinani, F Fadai, N Ali Beigi, A Nazeri Astaneh

Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 19 (3), 195-201

2014

19- Topiramate add-on lithium carbonate for treatment of acute mania

Z Mirsepassi, R Mazinani, F Fadai, N Alibeigi, AN Astaneh

Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences 7 (2), 11

2013

20- A Study on the Relationship of Postpartum Depression and Method of Delivery.

M Najafian, M Cheraghi, A Nazeri Astaneh, M Namazi

Jundishapur Scientific Medical Journal 13 (1)

2014

21- Investigating the attitude of graduate psychiatrists towards Objective Structured Clinical Examination (OSCE) and conventional clinical interview examination

A Mirabzadeh, M Karimloo, O Rezaei, F Fadai, N Alibeigi, R Mazinani, ...

Iranian journal of psychiatry 9 (2), 110

2014

22- Ralationship of blood C-reactive protein (CRP) level and cognitive deficit in patients with schiziphrenia

N Diyanoosh, O Rezaei, S Masafi, A Nazeri, H Hoseynzade

International Journal of collaborative Research on Internal Medicine and ...

2012

23- Adjunctive treatment with gabapentin in bipolar patients during acute mania

AN Astaneh, O Rezaei

The International Journal of Psychiatry in Medicine 43 (3), 261-271

2012

24- The Effect of Methadone on Sexual Function in Male Dependent to Opiates

M Roshanpajhu, M Khodaei, E Tafi, O Rezaei, A Nazeri, A Baghestani, ...

Journal of Rehabilitation 12 (5), 65-71

2012

25- Alpha-and beta-synucleins mRNA expression in lymphocytes of schizophrenia patients

MR Noori-Daloii, M Kheirollahi, P Mahbod, F Mohammadi, AN Astaneh, ...

Genetic testing and molecular biomarkers 14 (5), 725-729

2010

26- A survey of the tardive dyskinesia induced by antipsychotic drugs in patients with schizophrenia

S Hemmati, AN Astaneh, F Solemani, R Vameghi, F Sajedi, N Tabibi

Iranian journal of psychiatry 5 (4), 159

2010

27- The multi component intervention to prevent postoperative delirium after open-heart surgery

AN Astaneh, N Khajehmougahi, S Pakseresht, A Ramezani

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 23 (2), 188

2007

 28- فرسودگي شغلي در متخصصان بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران

دكتر حامد شفيعي، دكتر هلن قرائي، دكتر رزا عليخاني، دكتر سيدمجتبي موسوي، دكتر علي ناظري آستانه، دكتر عليرضا سليمي، دكتر رضا امين نژاد

مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، سال 40 شماره 101 دوره دوم، سال 1397

29- ارائه پوستر مقاله: چالشهای تشخیصی درمانی درافسردگی دوقطبی همراه با اضطراب، معرفی یک مورد مشکل

دکتر رزا علیخانی، دکتر علی ناظری آستانه، دکتر بنت الهدی موسوی، دکتر فهیمه سعید

کنگره ملی گزارش های موردی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز سال 1398

 

2- چاپ كتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

- ترجمه کتاب ((بازگرداندن بیماران روانی به جامعه)) تالیف لف و وارنر به همراهی گروه مترجمان شامل  اعضا محترم گروه روانبزشکی دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی 1388

- ترجمه کتاب (( کاستن از انگ بیماری روانی )) تالیف سارتریوس و شولتز به همراهی گروه مترجمان شامل اعضا محترم گروه روانبزشکی دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی 1388

- ترجمه كتاب «روانپزشكي مشاوره – رابط» تاليفِ بلومنفيلد و تيامسون به همراهي  آقايان دكتر شانه‌ساز و دكتر - نوروزي‌ن‍‍‍‍ژاد اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 1385

- تاليف فصل 30 ((رواندرماني)) از كتاب درسنامه روانپزشكي باليني و علوم رفتاري، چاپ 1390. به همراه گروه مترجمان و ويراستاري دكتر ميرفرهاد قلعه بندي.

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

- سخنرانی در دوره های بازآموزی  مدون روانبزشکی

- ارائه بوستر در هشتمین همایش سالیانه روانبزشکان

- سخنرانی در همایشهای علمی بزشکان عمومی در سالهای 1385 تا 1388

- سخنرانی در کارگاههای آموزشی دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی

- برگزاری دوره های کلاسهای آموزشی روانبزشکی  برای برسنل بیمارستان رازی

- مشارکت در برگزاری دوره آموزش بزشکان عمومی سطح سوم سلامت توسط گروه روانبزشکی دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی

جوايز و تشويق ها

- رتبه سوم آزمون دانشنامه تخصصي روانپزشکي، شهريور 1385

- رتبه 75 كنكور سراسري، سال 1373

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی