صفحه اصلي > برنامه كاري اعضاي هيأت علمي 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
برنامه كاري اعضاي هيأت علمي
 

 

برنامه روزهاي حضور و ملاقات با دستياران

اعضاي هيأت علمي گروه روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي (سال تحصیلی 1400-1399)

 

رديف

نام پزشك

(به ترتيب حروف الفبا)

ساعات حضور در روزهاي هفته

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

1

فاطمه سادات باطني

6 ساعت

مرکز رازی

مرکز رازی

دانشگاه

نظام مافی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

2

نسترن حبيبي

6 ساعت

نظام مافی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

نظام مافی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

3

محمدرضا خدائی

6 ساعت

دانشگاه

مرکز رازی

دانشگاه

دانشگاه

دانشگاه

فعالیت آموزشی

4

نسرين دودانگي

6 ساعت

دانشگاه

مرکز رازی

مرکز رازی

نظام مافی

مرکز رازی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

5

آناهیتا رحمنی

6ساعت

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

6

فهيمه سعيد

6 ساعت

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

7

مرسده سميعي

6 ساعت

مرکز رازی

دانشگاه

دانشگاه

مرکز رازی

نظام مافی

فعالیت آموزشی

8

سعيد شجاع شفتي

6 ساعت

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

9

گيتا صديقي

6 ساعت

مرکز رازی

مرکز رازی

دانشگاه

مرکز رازی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

مرکز رازی

10

ندا علي بيگي

6 ساعت

درمانگاه

مرکز رازی

مرکز رازی

درمانگاه

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

11

رزا علي‌خاني

6 ساعت

مرکز رازی

نظام مافی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

12

گلناز فيض زاده

6 ساعت

دانشگاه

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

13

ربابه مزيناني

6 ساعت

مرکز رازی

مرکز رازی

دانشگاه

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

14

بنت الهدي موسوي

6 ساعت

مرکز رازی

مرکز رازی

دانشگاه

مرکز رازی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

15

روناك ميهن

6 ساعت

دانشگاه

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

درمانگاه

فعالیت آموزشی

16

علي ناظري آستانه

6 ساعت

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

17

اميد رضائي

6 ساعت

مرکز رازی

مرکز رازی

دانشگاه

مرکز رازی

مرکز رازی

فعالیت آموزشی

18

محمد صياد نصيري

6 ساعت

مرکز رفیده

مرکز رازی

نظام مافی

بیمارستان امام

مرکز رفیده

مرکز رازی

مرکز رفیده

فعالیت آموزشی

مرکز رازی

19

دکتر آرش میراب زاده

6 ساعت

دانشگاه

مرکز رازی

دانشگاه

دانشگاه

دانشگاه

فعالیت آموزشی

روزهاي حضور اساتيد در درمانگاه هاي مختلف و كلاسهاي آموزشي دستياران طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تعيين و مشخص شده است

 

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی