صفحه اصلي > دستیاران 
جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
دستیاران
 

 

مشخصات فردي و ايميل دستياران گروه روانپزشكي 6ماهه دوم 98

 

رديف

سال تحصیلی

نام

نام خانوادگی

ایمیل

1

سال 4

شيما

شريعت خواه

shimashariatkhah@yahoo.com

2

سال 4

انسيه

صدري

sadri.ensieh@yahoo.com

3

سال 4

سميه

اقمشه

dr.aqmasheh@gmail.com

4

سال 4

متينا

پورقاسم

matinapourghasem@gmail.com

5

سال 4

سحر

درويش اسكندري

sahar_skandari@yahoo.com

6

سال 4

مسعود

رئيس علي اكبري قمي

drmasoud.reisi@gmail.com

7

سال 4

حميدرضا

كامروان

kamravan@gmail.com

8

سال 4

فاطمه

اسديان

f.asadian1392@gmail.com

9

سال 4

پيمان

كليم دست

dr.paykal@gmail.com

10

سال 3

ساناز

جعفر زاده

sanaz.jafarzadeh.zo@gmail.com

11

سال 3

نيلوفر

نصر آبادي

niloufar.nasrabadi@gmail.com

12

سال 3

مريم

منتظري

mmn_maryam@yahoo.com

13

سال 3

آزاده

خلعت بري

azadeh.89kh@yahoo.com

14

سال 3

فرشته

هوشمند

fereshtehushmand6868@gmail.com

15

سال 3

مونا

صداقت

monasdgt@gmail.com

16

سال 3

شهلا

پورقاسم

 

17

سال 3

سروناز

صدری

Sarvi.sadvi@gmail.com

18

سال 3

عباس

محمودی قرا

Af2mahmoudi@gmail.com

19

سال 3

ستاره

عباسیان

Setareh_abb@yahoo.com

20

سال 2

مریم

موسیوند

baran92m@gmail.com

21

سال 2

مهسا

شهبازی

sh_mahsa_1987@yahoo.com

22

سال 2

مژده

جمالی

moji.jamali@gmail.com

23

سال 2

پرنا

لطف

lotf_parna@yahoo.com

24

سال 2

مهناز

شاه علی

mahnaz_shahali@yahoo.com

25

سال 2

فرحناز

مرادزاده

farahnaz_moradzadeh66@yahoo.com

26

سال 2

مونا سادات

افتخاریان

eft.mona@gmail.com

27

سال 2

شیوا

دیبائی

dibaeishiva@yahoo.com

28

سال 2

بیتا

فلاح پور

dr.bitafallahpour@gmail.com

29

سال 2

سپهر

مظلومی کوه بنانی

sepehr.mk@gmail.com

30

سال 2

مصطفی

دیلمی

M45deilami@gmail.com

31

سال 2

مجتبی

کریمی

drmojtabakarimi@gmail.com

32

سال 1

یاسمن

داروغه کاظم

Drjasmine50@gmail.com

33

سال 1

نگار

کیانی یوسف زاده

Negar.kiani.yz@gmail.com

34

سال 1

نازیلا

جباری نژاد

nazilajab@gmail.com

35

سال 1

سیده خاطره

علی پور

khaterehalipour@gmail.com

36

سال 1

فاطمه

آقاجان

Mehrnoshaaghajan69@gmail.com

37

سال 1

نیکی

یزدان پناه

Yazdanpanah.niki@yahoo.com

38

سال 1

آیدا

محمدی

Aida_m91@yahoo.com

39

سال 1

نگین

زنگنه

 

40

سال 1

احسان

کاظمی خالدی

Ek2_010@yahoo.com

41

سال 1

سبا

مختاری

saba.mokhtari@gmail.com

42

سال 1

مسعود

جباری

Jabari.masoud@gmail.com

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی