صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي 
جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
اعضاي هيات علمي
 

اعضاي گروه روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 

رديف

نام نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبه

دانشگاهي

ايميل

دسترسي

 به CV

1 فاطمه سادات باطني روانپزشكي استاديار bateni_487@yahoo.com
2 نسترن حبيبي روانپزشكي كودك و نوجوان استاديار Na.habibi@uswr.ac.ir  
3 محمدرضا خدائي روانپزشكي استاد Kh.ardakani@uswr.ac.ir  
4 نسرين دودانگي روانپزشكي كودك و نوجوان استاديار Na.dodangi@uswr.ac.ir  
5  آناهیتا رحمنی روانپزشكي استاديار  an.rahmani@uswr.ac.ir
6 اميد رضايي روانپزشكي دانشيار Dr.rezaei@uswr.ac.ir  
7 فهيمه سعيد روانپزشكي استاديار Fa.saeid@uswr.ac.ir
8 مرسده سميعي روانپزشكي استاديار Me.samiei@uswr.ac.ir  
9 سعيد شجاع شفتي روانپزشكي استاد Sa.shafti@uswr.ac.ir  
10 گيتا صديقي روانپزشكي استاديار Gi.sadighi@uswr.ac.ir  
11 محمدصياد نصيري نورولوژيست استاديار Mo.sayadnasiri@uswr.ac.ir  
12 ندا علي بيگي روانشناسي باليني استاديار Ne.alibeigi@uswr.ac.ir  
13 رزا عليخاني روانپزشكي استاديار ro.alikhani@uswr.ac.ir
14 گلناز فيض زاده روانپزشكي استاديار Go.feyzzadeh@uswr.ac.ir
15 ربابه مزيناني روانپزشكي دانشيار Ro.mazinani@uswr.ac.ir  
16 سيده بنت الهدي موسوي روانپزشكي استاديار  be.mousavi@uswr.ac.ir
17 آرش ميراب زاده روانپزشكي استاد ar.mirabzadeh@uswr.ac.ir  
18 روناك ميهن روانپزشكي استاديار ronak_mihan@yahoo.com
19 علي ناظري روانپزشكي دانشيار A.nazeri@uswr.ac.ir  
20 مروارید احدی روانپزشکی استادیار Mo.ahadi@uswr.ac.ir
21 زهرا نوبخت

استادیار

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی