112233
صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر علي ناظري آستانه 
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
دكتر علي ناظري آستانه
 


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: علي ناظري آستانه

رتبه علمی: دانشيار

مقطع و رشته تحصیلی: تخصص روانپزشكي

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي: a.nazeri@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي:alinazeri_76@yahoo.com

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه:  http://psychiatry.uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=24&pageid=1148

سایت اختصاصی:

 

پروفایل در Google Scholar:  http://scholar.google.com/citations?user=DMGyzSAAAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus:  http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=16400624300

Author ID: 16400624300

تاریخ بروزرسانی:

96/06/01

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

- تخصص روانپزشکي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز مهر ماه، 1382 تا 1385

- پزشکي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، 1373 تا 1380

- ديپلم علوم تجربي، مركز پرورش استعدادهاي درخشان، اراك ، 1373    

زمینه های تخصصی

- گذراندن دوره مقدماتی و بیشرفته رواندرمانی تحلیلی در بیمارستان روزبه دانشگاه علوم بزشکی تهران در حد فاصل سالهای 1385 تا 1387

- گذراندن کارگاههای روش تحقیق بالینی و آموزش بزشکی مبتنی بر شواهد وطراحی و تحلیل سئوالات چهار گزینه ای و آموزشOSCE

- توانایی استفاده از منابع الکترونیکی و بانکهای اطلاعاتی

- تسلط كامل به زبان انگليسي (قبولي در آزمونِ  F.C.E Muck در سال 1380)

سوابق آموزشی

- آموزش دستیاران روانپزشکی در بیمارستان روانپزشکی رازی به عنوان عضو گروه روانبزشکی دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی

- تدریس واحدهای درسی درمانهای فیزیکی و دارویی روانبزشکی برای دانشجویان روانشناسی مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی

- راه اندازی و عضویت در کمیته رواندرمانی   و کمیته OSCE در گروه روانبزشکی جهت آموزش دستیاران و عضویت در کمیته امتحانات گروه مربوطه

فعالیتهای پژوهشی

- داوری بایان نامه (( اثر بوبروبیون بر برخی کارکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیک ))

- داوری بایان نامه (( بررسی انتظارات خانواده ها از بستری بیماران در بیمارستان روانبزشکی رازی و تاثیر آن بر بستری مجدد بیماران ))

- داوری بایان نامه((شناسایی اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکرد جنسی مردان وابسته به مواد افیونی))

- داوري پايان نامه ((بررسي موارد بستري نابساماني شخصيت مرزي در مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي و تطبيق ويژگيهاي آن با معيارهاي نابساماني خلقي دوقطبي نوع دو بر اساس معيارهاي DSM-IV-TR))

- راهنمايي پايان نامه ((بررسي اثر داروي جينكوبيلوبا در رفع  نقائص شناختي در بيماران اسكيزوفرنيك))

- راهنمايي پايان نامه ((اثربخشي درمان مبتني بر تنظيم هيجاني در فوبياي اجتماعي))

- راهنمايي پايان نامه ((مقايسه اثر درماني ميرتازاپين و سيتالوپرام در بيماران سرپايي مبتلا به اختلال افسردگي عمده با علائم اضطرابي))

- مشاوره پايان نامه ((مقايسه اثر درماني ليتيوم همراه با توپيرامات و ليتيوم همراه پلاسبو، در بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي I، فاز مانيا، بستري در بيمارستان روانپزشكي رازي))

- مشاوره پايان نامه ((مقايسه اثر سيتالوپرام و ونلافاكسين در درمان افسردگي آتيپيك))

- داوري پايان نامه بررسي آسيب شناسي رواني بر حسب سياهه نشانگان رواني تجديد نظر شده90 در بيماران

- مبتلا به نشانگان روده تحريك پذيرمراجعه كننده به بيمارستان طالقاني تهران از ابتدار مهر1389 تاابتداي مهر1390

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

- معاونت گروه روانپزشكي از مهر ماه 1389

- مسؤول آموزش دستياري گروه روانپزشكي از مهر ماه 1389

- استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عضو گروه روانبزشکی از آبان 1385و ارتقاء به دانشياري از آذرماه 1395

- معاونت درمان بيمارستان روانپزشكي رازي از خرداد 1396

- عضویت در کمیته اصلی مدیریت کیفی بیمارستان رازی

- دبیر کمیته مرگ و میر بیمارستانی در بیمارستان رازی

- رابط فرهنگي گروه روانپزشكي با معاونت آموزشي دانشگاه از مهرماه 1392

- عضویت در کمیته پژوهشی بیمارستان رازی

- عضويت در كميته رواندرماني، OSCE، جامعه نگر و كميته آموزش گروه روانپزشكي

- عضویت در کمیته های رواندرمانی و آموزش  انجمن روانبزشکان ایران

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

- همکار علمی و مرورگر مقالات تخصصی در مجله International Journal of Psychiatry in Medicine

- کارشناس برنامه های رادیویی و تلویزیونی در رادیو ایران و سلامت و شبکه خبر.

- نویسنده مقاله در هفته نامه سلامت و روزنامه خراسان و مجله انجمن آلزایمر ایران (( قاصد محبت))

- دبیر اجرایی  دومین برنامه آموزش مداوم روانبزشکان سال 1386

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1- Adjunctive treatment with gabapentin in bipolar patients during acute mania

AN Astaneh, O Rezaei

The International Journal of Psychiatry in Medicine 43 (3), 261-271

2012

2- Alpha-and beta-synucleins mRNA expression in lymphocytes of schizophrenia patients

MR Noori-Daloii, M Kheirollahi, P Mahbod, F Mohammadi, AN Astaneh, ...

Genetic testing and molecular biomarkers 14 (5), 725-729

2010

3- Efficacy and safety of aripiprazole for treatment of irritability in children with autistic disorder: an open-label study

N Habibi, N Dodangi, A Nazeri

Iranian journal of medical sciences 40 (6), 548

2015

4- The Effect of Methadone on Sexual Function in Male Dependent to Opiates

M Roshanpajhu, M Khodaei, E Tafi, O Rezaei, A Nazeri, A Baghestani, ...

Journal of Rehabilitation 12 (5), 65-71

2012

5- Investigating the attitude of graduate psychiatrists towards Objective Structured Clinical Examination (OSCE) and conventional clinical interview examination

A Mirabzadeh, M Karimloo, O Rezaei, F Fadai, N Alibeigi, R Mazinani, ...

Iranian journal of psychiatry 9 (2), 110

2014

6- The multi component intervention to prevent postoperative delirium after open-heart surgery

AN Astaneh, N Khajehmougahi, S Pakseresht, A Ramezani

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 23 (2), 188

2007

7- A Study on the Relationship of Postpartum Depression and Method of Delivery.

M Najafian, M Cheraghi, A Nazeri Astaneh, M Namazi

Jundishapur Scientific Medical Journal 13 (1)

2014

8- A survey of the tardive dyskinesia induced by antipsychotic drugs in patients with schizophrenia

S Hemmati, AN Astaneh, F Solemani, R Vameghi, F Sajedi, N Tabibi

Iranian journal of psychiatry 5 (4), 159

2010

9- Comparison of the effect of lithium plus quetiapine with lithium plus risperidone in children and adolescents with bipolar I disorder: a randomized clinical trial

AN Nastaran Habibi, Nasrin Dodangi

Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI) 31 (1)

2017

10- Comparison of the Efficacy of Risperidone and Aripiprazole in Combination with Sodium Valproate in Patients with Acute Manic or Mixed Episodes

AB Bahman Dieji , Ali Nazeri Astane , Omid Rezaie

Iranian Nursing Scientific Association (INA) 5 (2)

2017

11- Effect of Nepeta menthoides on cognitive disorders in Alzheimer’s disease: a clinical trial

MM A. Abdolahadi, A. Nazeri, S. Esmaeili, Z. Amiri

European Online Journal of Natural and Social Sciences 2017 6 (2), 228-237

2017

12- Comparative Study Metacognitive Therapy Versus Clomipramine And Combined Therapy In The Improvement Of Obsessive-Compulsive And Anxiety Symptoms In Patients With Obsessive-Compulsive Disorder (Ocd): A Randomized Clinical Trial

N Tavakkolian, AN Astaneh, MR Najarzadegan, N Alibeigi

WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 5 (7)

2016

13- Emotion Regulation In Major Depressive Disorder

A Matari, AN Astaneh, P Faridnia, N Alibeigi

WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 5 (6)

2016

14- Nootropic plants in Iranian traditional medicine; an overview

N Abdolahadi Azam, Movahhed Mina, smaeili Somayeh

International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) 7 (4 ...

2016

15- Investigating Types Of Psychiatric Medications Prescribed By Non-Psychiatric Physicians And Their Consistency With The Patients Mental Status In Karaj

F Fadai, S Ashkevari, N Alibeigi, MR Khodaie Ardakani, A Nazeri Astane

URMIA MEDICAL JOURNAL 26 (6), 493-503

2015

16- Comparison Of Therapeutic Effects Of Mirtazapine And Citalopram On Out-Patients With Major Depressive Disorder With Anxiety Symptoms

ZM Kamelia Goodarzi, Dr. Ali Nazeri Astaneh*, Robabeh Mazinani, 4Neda Alibeigi

world journal of pharmaceutical research 4 (8), 346-357

2015

17- The Effects Of Ginkgo Biloba Extract On Cognitive Deficit In Schizophrenic Patients

SHG Hamid Jafari, *Ali Nazeri Astaneh, Omid Rezaei, Behrooz Dolatshahi

world journal of pharmaceutical research 4 (8), 337-345

2015

18- Emotion regulation in social phobia : a case series

SA  Siroos Jahangiri, Ali Nazeri astaneh, Neda Alibeigi, Morteza Noori- Khajavi

international journal of analytical, pharmaceutical and biomedical sciences ...

2015

19- Preliminary Investigation on Duloxetine Efficacy in the Treatment of Children With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

AN Nasrin Dodangi, Nastaran Habibi

J Compr Ped 6 (4)

2015

20- Comparison Of Citaloperam Versus Venlafaxine In Treatment Of Atypical Depression

SH Garakani, AN Astaneh, HR Hekmat

www. ijapbs. com 4 (3) 

2015

21- Investigating The Effect Of Years Of The Psychiatry Residency On The Developing Physician-Patient Empathy

MN Khajavi, S Tabesh, S Afghah, A Nazeriastaneh

International journal of biology pharmacy and allied science 4 (4)

2015

22- Effect of Topiramate on Weight Control in Bipolar Type I Patients Receiving Lithium and Antipsychotics during Manic Episode

Z Mirsepassi, R Mazinani, F Fadai, N Ali Beigi, A Nazeri Astaneh

Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 19 (3), 195-201

2014

23- Topiramate add-on lithium carbonate for treatment of acute mania

Z Mirsepassi, R Mazinani, F Fadai, N Alibeigi, AN Astaneh

Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences 7 (2), 11

2013

24- Ralationship of blood C-reactive protein (CRP) level and cognitive deficit in patients with schiziphrenia

N Diyanoosh, O Rezaei, S Masafi, A Nazeri, H Hoseynzade

International Journal of collaborative Research on Internal Medicine and ...

2012

 

2- چاپ كتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

- ترجمه کتاب ((بازگرداندن بیماران روانی به جامعه)) تالیف لف و وارنر به همراهی گروه مترجمان شامل  اعضا محترم گروه روانبزشکی دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی 1388

- ترجمه کتاب (( کاستن از انگ بیماری روانی )) تالیف سارتریوس و شولتز به همراهی گروه مترجمان شامل اعضا محترم گروه روانبزشکی دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی 1388

- ترجمه كتاب «روانپزشكي مشاوره – رابط» تاليفِ بلومنفيلد و تيامسون به همراهي  آقايان دكتر شانه‌ساز و دكتر - نوروزي‌ن‍‍‍‍ژاد اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 1385

- تاليف فصل 30 ((رواندرماني)) از كتاب درسنامه روانپزشكي باليني و علوم رفتاري، چاپ 1390. به همراه گروه مترجمان و ويراستاري دكتر ميرفرهاد قلعه بندي.

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

- سخنرانی در دوره های بازآموزی  مدون روانبزشکی

- ارائه بوستر در هشتمین همایش سالیانه روانبزشکان

- سخنرانی در همایشهای علمی بزشکان عمومی در سالهای 1385 تا 1388

- سخنرانی در کارگاههای آموزشی دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی

- برگزاری دوره های کلاسهای آموزشی روانبزشکی  برای برسنل بیمارستان رازی

- مشارکت در برگزاری دوره آموزش بزشکان عمومی سطح سوم سلامت توسط گروه روانبزشکی دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی

جوايز و تشويق ها

- رتبه سوم آزمون دانشنامه تخصصي روانپزشکي، شهريور 1385

- رتبه 75 كنكور سراسري، سال 1373

منوی انتخابی وجود ندارد

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی