112233
صفحه اصلي > برنامه كاري اعضاي هيأت علمي 
شنبه ٠٨ آذر ١٣٩٩
برنامه كاري اعضاي هيأت علمي
 

برنامه روزهاي حضور و ملاقات با دستياران

اعضاي هيأت علمي گروه روانپزشكي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

رديف

نام پزشك

(به ترتيب حروف الفبا)

ساعات حضور در روزهاي هفته

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

1

فاطمه سادات باطني

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

گاهي بخش

2

نسترن حبيبي

6 ساعت

نظام مافي

مركز رازي

چهاردهي

درمانگاه

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

 

3

محمدرضا خدائی

6 ساعت

بخش سينا

مركز رازي

چهاردهي

بخش سينا

دانشگاه

بخش سينا

گاهي بخش

4

نسرين دودانگي

6 ساعت

مركز رازي

بخش اطفال

مركز رازي

چهاردهي

نظام مافي

كلاس

دانشگاه

مركز رازي

درمانگاه

 

5

بهمن ديه جي

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

 

6

فهيمه سعيد

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

 

7

مرسده سميعي

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

نظام مافي

كلاس

دانشگاه

مركز رازي

بخش

 

8

سعيد شجاع شفتي

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

نظام مافي

 

9

گيتا صديقي

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

دانشگاه

مركز رازي

بخش

بخش يا

دانشگاه

 

10

ندا علي بيگي

6 ساعت

درمانگاه

مركز رازي

چهاردهي

درمانگاه

مركز رازي

چهاردهي

دانشگاه

 

11

رزا علي‌خاني

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

بخش

گاهي بخش

12

گلناز فيض زاده

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

 

13

ربابه مزيناني

6 ساعت

 

مركز رازي

چهاردهي

 

 

 

 

14

بنت الهدي موسوي

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

درمانگاه شوش

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

 

15

روناك ميهن

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

مركز رازي

بخش

 

16

علي ناظري آستانه

6 ساعت

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

بخش

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

بخش

 

17

اميد رضائي

-

-

-

-

-

-

-

18

محمد صياد نصيري

6 ساعت

دانشگاه تهران

مركز رازي

چهاردهي

دانشگاه تهران

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

چهاردهي

مركز رازي

چهاردهي

19

دکتر آرش میراب زاده

6 ساعت

دانشگاه بهزیستی

مركز رازي

چهاردهي

دانشگاه بهزیستی

دانشگاه بهزیستی

دانشگاه بهزیستی

 

روزهاي حضور اساتيد در درمانگاه هاي مختلف و كلاسهاي آموزشي دستياران طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تعيين و مشخص شده است

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی